Základní umělecká škola Jižní Město, Praha

 Zpět

Jednodenní soustředění v lednu a únoru

13.01.2016

                                                                                                                             Dětský sbor Pražská kantiléna
Dvě jednodenní soustředění v lednu a únoru


Vážení rodiče,
připomínáme termíny dvou jednodenních soustředění Dětského sboru Pražská kantiléna:


SOBOTA 16. 1. 2016, 9:30–12:00 a 14:30–17:00
NEDĚLE 7. 2. 2016, 9:30–12:00 a 14:30–17:00


Obě soustředění proběhnou v ZUŠ Jižní Město ve zkušebně sboru. Upozorňujeme, že
v době oběda bude škola zamčená a není možné v čase mezi 12:00 a 14:30 zůstávat ve
škole. Účast na alespoň jednom zimním soustředění je podmínkou pro účast na zájezdu
do Neerpeltu a na koncertě 8. 5. 2016!


Kontakt:
Monika Nováková: monika.subito@gmail.com, 731615370
Karolína Koňaříková: konarikova@me.com, 728716875


Přejeme Vám vše dobré v novém roce a těšíme se na viděnou
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Vaše MonZuzKa