Základní umělecká škola Jižní Město, Praha

 Zpět

REZERVAČNÍ SYSTÉM VHV A KANTILÉNKY 2016/2017

01.07.2016

Rezervační systém zapisování žáků ZUŠ Jižní Město do rozvrhu VHV a Kantilénky pro školní rok 2016/2017

 

Vážení rodiče,

pro šk. rok 2016/2017 je pro Vás opět připraven systém zapisování žáků do rozvrhu VHV a Kantilénky.

 

Od 30. 6. 2016 do 30. 8. 2016 včetně budete mít možnost použít na adrese

 http://zus.mavysoft.net elektronický rezervační systém, který Vám umožní zapsat Vašeho syna/dceru na příští školní rok přes internet do všeobecné hudební výchovy  (VHV) a do Kantilénky. Zapsáním dítěte do rozvrhu přes internet Vám odpadne osobní zápis, který se bude konat jako každý rok

od 1. 9. 2016.

 

Systém je pro ochranu obsažených údajů a jmen žáků zabezpečen přihlašovacím heslem.

Přihlašovací heslo dostali žáci na informačním letáku.  Na http://zus.mavysoft.net  naleznete podrobný návod na použití rezervačního systému VHV.

 

Po zapsání žáka do rozvrhu dostanete potvrzení o zapsání na e-mail, který jste do systému zadali. Zapsání na den i hodinu můžete změnit elektronicky v době, kdy je systém přístupný. Po uzavření systému – 31. 8. 2016, jsou možné jakékoliv změny pouze osobně při zápise v týdnu 1. – 9. 9. 2016.

 

Rezervační systém zapisování žáků ZUŠ Jižní Město do rozvrhu KANTILÉNKY pro školní rok 2016/2017

                                                                 heslo: Cantus

Vážení rodiče,

pro šk. rok 2016/2017 je pro Vás opět připraven systém zapisování žáků přípravného pěveckého sboru Kantilénka do rozvrhu přes internet.

 

Od 30. 6. 2016 do 30. 8. 2016 včetně budete mít možnost použít na adrese

 http://zus.mavysoft.net  (odkaz na systém naleznete na webu naší školy www.zus-krtinska.cz) elektronický rezervační systém, který Vám umožní zapsat Vašeho syna/dceru na příští školní rok přes internet do Kantilénky. Zapsáním dítěte do Kantilénky přes internet Vám odpadne osobní zápis, který se bude konat jako každý rok od 1. 9. 2016. Pokud budete chtít přijít Vaše dítě zapsat osobně v termínech zápisu do sboru, samozřejmě Vám tato možnost zůstává.

 

Systém je pro ochranu obsažených údajů a jmen žáků zabezpečen přihlašovacím heslem. Přihlašovací heslo žáci dostanou do svých sborových knížek.  Na http://zus.mavysoft.net  naleznete podrobný návod na použití rezervačního systému VHV.

 

Po zapsání žáka do rozvrhu dostanete potvrzení o zapsání na e-mail, který jste do systému zadali. Zapsání na den i hodinu můžete změnit elektronicky v době, kdy je systém přístupný. Po uzavření systému – 31. 8. 2016, jsou možné jakékoliv změny pouze osobně při zápise do sboru.