Základní umělecká škola Jižní Město, Praha

 Zpět

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

15.06.2017

Výsledky přijímacího řízení

pro školní rok 2017/2018

 

V uvedené tabulce naleznete výsledky přijímacího řízení do Základní umělecké školy Jižní Město konané ve dnech 15. - 16. 5., 24. -25. 5. 2017.

Přijatí žáci musí vyplnit elektronickou přihlášku do 27. 8. 2017. Nebude-li přihláška odeslána k určenému datu, žák nebude zařazen mezi přijaté žáky. Přihlášku naleznete v sekci „Dokumenty“, či na odkazu níže:

http://jphsw.cz/prihl/kla/prihlaska.php?uid=k039

Přijatí žáci se dostaví k zápisu do rozvrhu ve dnech 4. - 8. září 2017 mezi 14 – 17.30 hod. do té budovy školy, kam budou docházet na výuku.

Nedostavíte-li se k zápisu v uvedeném termínu, bude vaše místo nahrazeno uchazečem z řad náhradníků.

 

Dokumenty ke stažení