Základní umělecká škola Jižní Město, Praha

 Zpět

Schůzka rodičů žáků PHV

18.10.2019

Základní umělecká škola Jižní Město, Praha 4, Křtinská 673

 

Vážení rodiče,

 

srdečně vás zveme na schůzku rodičů žáků PHV s vedením školy a s vedoucími oddělení hudebních nástrojů, která se uskuteční

 

ve středu 20. listopadu 2019 v 18 hodin v koncertním sále ZUŠ J. Růžičky

J. Růžičky 1179, Praha 4 - Kunratice

a

v pondělí 25. listopadu 2019 v 18 hodin v koncertním sále ZUŠ Křtinská

Křtinská 673, Praha 4 – Háje

 

/vyberte si jeden termín – nejlépe ten, podle budovy školy, kam chodíte na výuku/

 

Tato schůzka by vám měla usnadnit výběr vhodného hudebního nástroje pro vaše dítě a informovat vás o studiu a organizaci výuky na naší škole.

Program:

- studium hry na hudební nástroje pro žáky přípravné hudební výchovy od  II. pololetí šk. r. 2019/2020 (nabídka vyučovaných hudebních nástrojů, půjčování nástrojů, školné, rozvrh apod.)

- krátká hudební ukázka

- diskuse