Základní umělecká škola Jižní Město, Praha

 Zpět

Slavnostní otevření nového sborového sálu...

13.11.2019

Dne 12. 11. 2019 proběhlo v Základní umělecké škole Jižní Město, Praha 4 slavnostní otevření nového sborového sálu za účasti paní Lenky Němcové, ředitelky odboru školství, mládeže a tělovýchovy MHMP. Radnici MČ Prahy 11 zastupoval pan starosta Jiří Dohnal, radní pan Petr Jirava, pan Jan Stárek a vedoucí OŠK pan Martin Platz. Mezi hosty byla i paní starostka MČ Kunratice paní Lenka Alinčová a zástupce starostky pan Ivan Hyža.

Sborový sál byl vybudován pro pěvecký sbor Pražská kantiléna, ve kterém zpívá a muzicíruje na 460 dětí.

Pražská kantiléna reprezentuje Prahu a Českou republiku po celé Evropě i v zámoří. Je laureátem mnoha mezinárodních soutěží, spolupracuje s Českou filharmonií a dalšími významnými orchestry a institucemi, natočila řadu CD.

Po 30 letech práce v malých prostorách se Pražská kantiléna dočkala krásného prostorného sálu, který umožňuje větší kreativitu ve výuce, motivuje k dalším aktivitám a hlavně odpovídá profesionální práci pedagogů a žáků, kteří sklízí ovace na světových pódiích.