Základní umělecká škola Jižní Město, Praha

Vzor čestného prohlášení