Základní umělecká škola Jižní Město, Praha

 Zpět

Hygienicko-epidemiologická opatření ZUŠ Jižní Město od 18. 9. 2020

22.09.2020

Hygienicko-epidemiologická opatření ZUŠ Jižní Město od 18. 9. 2020
 
1. Vstup všech osob do budovy školy je možný pouze s ochranou úst a nosu (rouška, respirátor, ústenka, šátek atd.)
2. Nošení roušek je do odvolání povinné i v učebnách. Výjimku tvoří žáci do 12 let, dále žáci ve výuce zpěvu, dechových nástrojů, tanečního oboru a literárně dramatického oboru.
3. Žáci, rodiče a návštěvníci školy omezí svou přítomnost v budově školy na nezbytné minimum.
4. Při vstupu do budovy školy jsou všechny osoby povinny použít dezinfekční prostředek a dbát na důslednou hygienu během pobytu ve škole.
5. Přítomnost žáků ve vyučování, u kterých se projevují akutní příznaky infekčního onemocnění (rýma, kašel, zvýšená teplota), není dovolena. Budou-li u některého z žáků zjištěny uvedené příznaky, je povinen neprodleně opustit objekt školy (u nezletilých žáků za doprovodu zákonného zástupce). 
6. Žáci s chronickým onemocněním, které mohou provázet výše uvedené příznaky (např. alergie) musí doložit škole potvrzením praktického lékaře, že netrpí infekčním onemocněním.
 
 
Děkujeme za dodržování daných opatření.