Základní umělecká škola Jižní Město, Praha

 Zpět

DISTANČNÍ VÝUKA PRO PHV - 5. ROČNÍK

17.10.2020

PHV- Zazpívejte si písničku Pod naším okýnkem https://www.youtube.com/…vTA a vybarvěte jablíčka s notami na straně 26, 27. Dále se naučíme se notu, která se jmenuje c1, přečteme si básničku na straně 28 a opíšeme na straně 29 nejdříve notu půlovou c1 a poté čtvrťovou c1. Za odměnu si vypracované stránky můžete krásně vybarvit :). 

 
1. ročník- Do notové osnovy na konci pracovního sešitu napíšeme houslový klíč a za ním noty c1, f1, h1, e2, a2, g1, f2. píšeme vše jako půlové noty, správně dokreslíme nožičky! (c1-a1 nožička směrem nahoru, h1-c3 nožička směrem dolů)
zopakování hudebních pojmů: staccato- krátce
                                                           legato- vázaně
                                                           andante- zvolna, krokem 
                                                           moderato- mírně
                                                           allegro- rychle 
2. ročník- do notové osnovy na konci pracovního sešitu napíšeme houslový klíč a za ním noty cis1 čtvrťová, b1 půlová, d2 osminová, es1 celá, g2 čtvrťová, fis1 půlová,  as1 celá, cis2 půlová, vytleskat rytmické cvičení na straně 9
3. ročník- vyplňte první dvě cvičení z pracovního listu (viz příloha) 
4. ročník- na straně 14 vytleskejte rytmické cvičení a zopakujte si hudební názvosloví
5. ročník- 5. st. n. l.- 15. st. n. l.  přečíst listy viz příloha a vypracovat si z nich výpisky
poslechnout si: 
trubadůři: https://www.youtube.com/…LJQ