Základní umělecká škola Jižní Město, Praha

 Zpět

DISTANČNÁ VÝUKA PRO PHV - 5. ROČNÍK

25.10.2020

PHV- učíme se psát další notu d1- na straně 30 si přečteme básničku, na straně 31 opíšeme notu d1 půlovou, poté d1 čtvrťovou, obě stránky si za odměnu můžeme vybarvit. 

 
1. ročník- na straně 19 vybarvi modrou pastelkou 2/4 takt a červenou pastelkou takt 3/4. Písmenka daných taktů poté napiš na dolní řádek. 
poslechni si 5 písniček a zkus určit, zda jsou v taktu dvoudobém, či třídobém. 
2. Hvězdičky dobrou noc https://www.youtube.com/…T6s
3. Já jsem muzikant https://www.youtube.com/…51s
5. Na tý louce zelený https://www.youtube.com/…JK0
 
2. ročník- zopakujte si stupnici D dur (viz příloha) 
 
3. ročník- naučte se vyjmenovat řadu po sobě jdoucích intervalů na straně 12 a poté vyplňte stranu 13.  https://www.youtube.com/…-x8
 
4. ročník- komorní soubory, orchestr, přečíst str. 15, podívejte se (viz příloha), jak jsou nástroje symf. orchestru rozmístěny.
poslechněte si ukázky- symfonický orchestr https://www.youtube.com/…748
                                             jazzový orchestr (Big band) https://www.youtube.com/…5Nw
                                             komorní hudba- https://www.youtube.com/…OPQ
                                                                            https://www.youtube.com/…oHE
                                                                            https://www.youtube.com/…iOo
 
5. ročník-doplňte tempová označení a testík na str. 6, vytleskejte rytmická cvičení na str. 7 a počítejte nahlas.