Základní umělecká škola Jižní Město, Praha

 Zpět

DISTANČNÍ VÝUKA PRO PHV A 2. ROČNÍK

13.11.2020

Úkoly pro PHV na 10.11.

V pracovním sešitě vyplníme str.36,37 a na straně 39 zakroužkuj notu f1 fialově. Popros rodiče, ať ti přečtou říkanky na str. 44 a 45.
Příští hodinu nás čeká malý test.

----------------------------------------

Úkoly pro 2.ročník VHV

Vyplňte přiložený test a vyluštěnou tajenku mi zašlete emailem do konce týdne na
a.ptakova@zusjm.cz