Základní umělecká škola Jižní Město, Praha

 Zpět

DISTANČNÍ VÝUKA PRO PHV - 5. ROČNÍK

17.11.2020
2.ročník: Rytmus 15/22, 1. cvičení zkus zaťukat oběma rukama- pravá ruka=vrchní řádek, levá ruka=spodní řádek.
                str.16,cv.24 stupnice D dur. Nápověda: jsou křížky na správném místě? ( kontrola na str. 12).  Kde jsou půltóny  ve stupnici? ( porovnej s C dur na str. 10.) Oprav kvintakord- 1. , 3. a 5. stupeň. Příslušné noty si ve stupnici vybarvi a pak přepiš do taktu na konci.
 
3.ročník: 9/16 noty s posuvkami. Zvlášť si označ noty, zvýšené předznamenáním.
                10/19 kvintakordy a jejich obraty- stupnice C dur. V učebnici jsou kvintakordy HARMONICKÉ= 3 tóny nad sebou= hrají se současně. Přepiš je na MELODICKÉ ( ROZLOŽENÉ) = c1-e1-g1,  e1-g1-c2,  g1-c2-e2. Zkus si je zahrát. 15/30 rytmus, 1. řádek.
 
4. ročník: str. 16, a moll melodická.
                 17/22 nauč se vyjmenovat pořadí mollových stupnic s křížky zpaměti.
                  poslech-viola. You Tube, Orchestr bez pódia aneb FOK za časů pandemie. VI. díl.
 
5.ročník: cv. na str. 34- durový kvintakord má prostřední tón o půltónu VYŠŠÍ než mollový. Porovnej kvintakordy E dur-  e  moll, H dur- h moll, F dur-  f moll.
                  Poslech: Alessandro Scarlatti:Toccata for harpsichord in G minor ( Toccata pro cembalo g moll.)