Základní umělecká škola Jižní Město, Praha

 Zpět

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ PHV K VÝBĚRU HUDEBNÍHO NÁSTROJE

13.12.2020

Vážení rodiče,

od II. pololetí tohoto školního roku, tj. od 1. 2. 2021  mohou vaše děti začít  se studiem hry na hudební nástroj.

Volba hudebního nástroje není pro mnohé z vás jednoduchá, a tak jsme si dovolili sepsat pár informací a rad, které by vaší volbě mohly pomoci – najdete je v dokumentu v příloze.

 

Organizační pokyny:

Informace o vybraném hudebním nástroji je nutné do 6. 1. 2021 odeslat e-mailem na adresu:

z.drtinova@zusjm.cz (žáci docházející do budova Křtinská)

nebo r.kulicova@zusjm.cz (žáci docházející do budovy J. Růžičky)      

 

 

E-mail na danou adresu odešlete v tomto znění:

Pro své dítě …………………….. (celé jméno dítěte) vybírám tento hudební nástroj………………. (název hudebního nástroje).

Jméno zákonného zástupce

 

V polovině ledna bude zveřejněn seznam žáků(vyvěšen na nástěnce a webových stránkách školy) rozdělených dle vybraného nástroje k jednotlivým vyučujícím.

Rodiče si do konce ledna s daným vyučujícím domluví den a čas vyučovací hodiny svého dítěte.

Rozvrhy PHV zůstávají stejné (2 vyučovací hodiny) + se přidává 0,5 vyučovací hodiny hry na nástroj.

Cena školného ve II. pololetí 2020/2021 zůstává stejná jako v I. pololetí: 1 500.- Kč  (zahrnuje studium hud. nástroje, PHV a sborový zpěv).

 

Žáci, kteří nebudou chtít začínat s výukou hry na hudební nástroj od II. pololetí tohoto školního roku. tj. od února 2021, mohou začít s výukou hry na hudební nástroj od září 2021.

Nebudete-li mít zatím zájem o výuku hudebního nástroje, tak nám, prosím, také e-mailem sdělte, že vaše dítě  např. začne s hrou na nástroj až od září 2021 nebo se bude vaše dítě věnovat sborovému zpěvu apod.

 

V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na vedoucí předmětových oddělení:

 

Akordeon:      Pavel Kolář                 p.kolar@zusjm.cz

Bicí:                Karel Fingl                 k.fingl@zusjm.cz

Dechové nástroje: Kamil Doležal      k.dolezal@zusjm.cz

vedoucí předmětu zobcová flétna: Jitka Petříková j.petrikova@zusjm.cz

Housle:           Jiří Čihák                    j.cihak@zusjm.cz

Klavír:             Irena Černíčková        i.cernickova@zusjm.cz

Kontrabas:      Marie Vyhnánková     m.vyhnankova@zusjm.cz

Kytara:            Zuzana Herzová         z.herzova@zusjm.cz

Violoncello:    Martin Sedlák             m.sedlak@zusjm.cz

 

Děkujeme za zaslání odpovědi a držíme palce při volbě toho nejlepšího hudebního nástroje pro vaše dítě !

 

S pozdravem  Zuzana Drtinová, zást.řed.

Dokumenty ke stažení