Základní umělecká škola Jižní Město, Praha

 Zpět

DISTANČNÍ VÝUKA PRO PHV - 5. ROČNÍK

08.01.2021
PHV- Přečteme si básničky a vybarvíme obrázky. str. 44,45- piano-p, forte- f 
Zopakujeme si notičky c1-g1 na straně 48. 
 
1. ročník- str. 25/26 trojzvuk- 1., 3. a 5. tón ve stupnici (v C dur- c-e-g). Na straně 25 v písničce Ovčáci, čtveráci zakroužkuj červeně dva trojzvuky (c-e-g) a doplň taktové čáry. Poté písničku vytleskej a počítej nahlas! (první, druhá, třetí, čtvrtá) 
Na straně 26 zakroužkuj všechny sestupné trojzvuky (g-e-c) v písničce V zahradě.
Víš co znamená repetice? V písničce zakroužkuj, jak se značí a poté si zahraj si na učitele/ku a pokus se tento pojem vysvětlit mamince. :)
 
2. ročník- str. 24/41- Doplň noty a pomlky, str. 24/42- Doplň akordy z daných stupnic a poté do bublinek dopiš tóny z akordů. 
str. 21/34 doplň pojmy z levého sloupečku do křížovky. 21/35 vytleskej první i druhé rytmické cvičení a počítej nahlas.
 

3. ročník- Zopakujte si, jak dělíme molové stupnice na straně 14, poté si zopakujeme předznamenání mollových stupnic do 4# na straně 16/32.

Na straně 22/47 doplníme předznamenání u dur i moll stupnic. Pokračujeme dalším cvičením 48- stupnice fis moll harmonická/melodická- doplníme předznamenání, zvýšené tóny a tónický kvintakord. 

 

4. ročník- Enharmonická záměna str. 24- Enharmonické tóny=jiné názvy tónů, které ale stejně zní. (cis zní stejně jako des). Zahrajte na hudební nástroj  dvojice tónů v horní části na straně 24. Poté vypracujte další dvě cvičení v dolní části. Ke správnému vyplnění vám pomůže nákres klaviatury. (doporučuji se také podívat na toto video:  https://www.youtube.com/…Daw)  Na straně 26 vyplňte hudební testík. 
 
5. ročník- Barokní skladby pro nástrojové obsazení str. 22- přečíst a poslechnout nahrávky
Barokní suita str. 16 a 22+ poslech G. F. Handel- Vodní Hudba
- Menuet- https://www.youtube.com/…4HY                                                                                        -- Bourée https://www.youtube.com/…J_Q
Concerto grosso- poslech G. F. Handel- Concerto grosso- D dur- Vivace https://www.youtube.com/…kUQ
Sólový koncert- Houslový koncert a moll- J. S. Bach- https://www.youtube.com/…l8g
Toccata- poslech- Toccata a fuga d moll- J. S. Bach- https://www.youtube.com/…ywA