Základní umělecká škola Jižní Město, Praha

 Zpět

KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK 2021 - ZRUŠENO

11.01.2021

Karlovarský skřivánek 2021

celopražské kolo

--------------------------------------------------------------------------

 

Vážení učitelé, vážení rodiče, milí mladí zpěváci, s politováním musíme konstatovat, že vzhledem k současné epidemiologické situaci, mimořádným opatřením ve státě a blíže nespecifikované možnosti konání či zrušení celostátního kola 2021 sdělujeme, že

 

rušíme celopražské kolo KS 2021.

 

V případě změny a možnosti konání celostátního kola vás budeme informovat, jak postupovat a případně se přihlásit přímo do celostátního kola. Tuto možnost by měli například ti soutěžící, kteří postoupili do celostátního kola v loňském roce a neměli možnost v Karlových Varech soutěžit z důvodu zrušení soutěže v březnu 2020. Podmínky soutěže naleznete na adrese: www.karlovarskyskrivanek.cz 

Všem vám přejeme pevné zdraví, děkujeme za přízeň a těšíme se na setkání s vámi všemi v celopražském kole Karlovarského skřivánka 2022.

 

Za organizační výbor celopražského kola KS 2021

MgA. Daniela Štěpánová

tajemnice soutěže