Základní umělecká škola Jižní Město, Praha

 Zpět

DISTANČNÍ VÝUKA PRO PHV - 5. ROČNÍK

15.01.2021

PHV- Na straně 46 v písničce Jahůdka napiš pod noty jejich názvy a zakroužkuj notu d1. Kolikrát se v písničce nota d1 nachází? Poté si písničku zazpívej nejprve na názvy not, poté na text, který je uveden na druhé straně. Tyto dvě stránky si následně vybarvi :). Na konci sešitu na straně 94 máme předepsanou notovou osnovu, do které se pokuste 8x za sebou nakreslit houslový klíč. https://www.youtube.com/…qlM

 
1. ročník- Půltón- nejmenší vzdálenost mezi dvěma tóny (př. : e-f, h-c). Na straně 29 se v písničce Kudy,kudy pokus červeně zakroužkovat všechny půltóny. Při hledání půltónů ti pomůže klávesnice na straně 31. Písničku poté vytleskej a počítej nahlas! (první-druhá-třetí)
Celý tón- je složený ze dvou půltónů. Na straně 30 v písničce Rostó, rostó zakroužkuj všechny celé tóny modře, opět ti pomůže klávesnice. Písničku poté opět vytleskej a počítej nahlas (první-druhá)
Na straně 31 dopiš na bílé klávesy hudební abecedu.
 
2. ročník- Vyplňte celou stranu 22- cv 36- Stupnice E dur- napsat, označit oba půltóny a napsat akord (.1.,3.,5.stupeň). cv. 37- spojte čarou co patří k sobě. cv. 38- Noty na pomocných linkách- Tříčárkovaná oktáva. Začínáme notou c3. Na straně 25 vytleskáme první a druhé cvičení, každý řádek zvlášť a počítáme nahlas.
 
3. ročník- Na straně 24 napište stupnici cis moll- harmonická/ melodická a zapište tónický kvintakord (T5). Pokračujeme cvičením 53- stupnice, kvintakord a jeho obraty, intervaly, dynamika. Cv. 54 muzikantská křížovka- doplň, cv.55 Hudební hádanky.
 
4. ročník- Str. 25- cv 34. Doplň tónický kvintakord, sextakord nebo kvartsextakord. Pro upřesnění,jak se obraty tvoří se podívej na stranu 5. dále cv. 35- Doplň intervaly čisté a velké. Cv. 36, Doplň stupnici fis dur, cis dur a ke každé napiš tónický kvintakord. 
 
5. ročník. Na straně 23 si přečtěte krátké životopisy G. F. Händela a J. S. Bacha. Následně se pokuste vyhledat další skladatele barokní hudby. Na straně 35 ve spodní části doplňte akordy.