Základní umělecká škola Jižní Město, Praha

 Zpět

DISTANČNÍ VÝUKA PRO PHV-5. ROČ

01.02.2021

PHV - Pomlka (pauza)- naučit se básničku na straně 49. (stranu si samozřejmě opět můžeme krásně vybarvit)

Naučíme se psát pomlku půlovou a celou. (viz pracovní list)
 
1. ročník - Doplň ke každému budíku na straně 35, na kolik dob je nařízen. 
Str. 36- Křížek #- je posuvka, která zvyšuje tón o půl tónu nahoru. Ke jménu noty se přidá koncovka -is (např. c- cis, d- dis) Nauč se na této straně říkadlo a domaluj křížky. Poté přivaž mráčky ke správným notám. křížek se píše vždy před notou, nikoliv za! 
 
2. ročník - Zahrajeme si na matematiky. Pokusíme se sečíst, nebo odečíst předznamenání stupnic do 4# ve cvičení 46 na straně 28. Dále pokračujeme v dalším cvičení č.47. Dokážete také vyluštit křížovku na straně 29? ke správnému vyplnění vám pomohou pojmy z předchozího úkolu č.47. 
 
3. ročník - Str. 28- Antonín Dvořák- přečíst+ poslech- opery- Rusalka- Měsíčku na nebi- https://www.youtube.com/…pmU Čert a Káča- Overture https://www.youtube.com/…ZYg Slovanské tance- č.8- https://www.youtube.com/…VZA Largo- https://www.youtube.com/…Zvo Moravské dvojzpěvy- Dyby byla kosa nabróšená- https://www.youtube.com/…sR8 Humoreska- https://www.youtube.com/…wD8
 
Dále si na straně 36 ve cvičení 56 zopakujeme noty v basovém klíči.
 
4. ročník - Přečíst stranu 29- Píseň lidová a umělá
Dále vyplň cvičení 43 na straně 30- Durový a mollový kvintakord a jeho obraty. 
1. pojmenuj dané akordy (T5,T6,T6/4)
2. Doplň tónický kvintakord, sextakord, nebo kvartsextakord. 
Na straně 31 cv.44 pojmenuj dané intervaly. 
 Tyto dvě cvičení mi prosím následně zašlete naskenované do  5.2. na školní email a.stepanova@zusjm.cz . Kdo to bude mít správně, dostane ode mě odměnu, až se uvidíme :)
 
5. ročník - Malá písňová forma str. 26- přečíst+ vyznačit v písni Tráva neroste (dvoudílná forma): https://www.youtube.com/…wkg , kde začíná část a a část b
Třídílná: a-b-a- Ráda, ráda https://www.youtube.com/…PBc
                a-b-c-(nic se neopakuje)-  Hej, Slované https://www.youtube.com/…kLY
-Pokus se vyhledat ve zpěvníku píseň, která má: dvoudílnou formu a-b a třídílnou formu a-b-a
Velká písňová forma str. 27- přečíst+ poslechnout si Menuet z Malé noční hudby od W. A. Mozarta- https://www.youtube.com/…bXU . Rozeznáte jednotlivé části A-B-A?