Základní umělecká škola Jižní Město, Praha

 Zpět

DISTANČNÍ VÝUKA PRO PHV a 2. ROČ

10.03.2021
2.ročník
Tento týden se podíváme na stupnici E dur v pracovním sešitě na str. 22, cv.36. Pozorně si přečtěte předznamenání, napište stupnici E dur, tedy od e1 do e2 a do volného taktu kvintakord (e, gis, h). Kvintakord je vždy na prvním, třetím a pátém stupni každé stupnice. 
Napište jména not (a nezapomeňte na křížky, máme tu už 4: fis, cis, gis a dis).
 
(Cvičení 38 je dobrovolné a doporučuji ho všem, kdo hrají vysoké tóny.)
 
Na str. 41 dopište kvintakordy do cv. 42. Řešení pošlu opět příští týden.
 
Soutěž v poznávání dechových nástrojů:
Připravte si tužku a papír a poslechněte si Bolero od Maurice Ravela. Jako první bude hrát malý bubínek, který nás bude provázet celou skladbou. Jakmile začne hrát dechový nástroj, napište si, který to je, nebo který typujete. Zapisujte si i pořadí např. 1 tuba, 2 trubka, 3 zobcová flétna atd...
Výsledek mi pošlete napsaný v mailu nebo fotku. Kdo pozná nejvíc nástrojů, bude vítěz. Pište jen nástroje dechové. Ke konci skladby už hraje celý orchestr, tak tam už nástroje nevypisujte.
 
 
PHV
Dnes se podíváme do pracovního sešitu na Str 64 na dvoučtvrťový takt. Co to je? Dvoučtvrťový takt je takový takt, do kterého de vejdou 2 čtvrťové doby. Můžeme v něm mít 2 noty čtvrťové. Čtvrťová nota je na 1 dobu a 1+1 doba jsou 2 doby a dvoučtvrťový takt už máme zaplněný. Nebo by je tam vešla 1 nota půlová, protože je na 2 doby. Nota celá má smůlu, ta se do dvoučtvrťového taktu nikdy nevejde!
Na str. 65 vybarvěte mráčky podle návodu (jen ty na 2 doby). Pokud chcete, úkol mi pošlete. Jsem zvědavá, kdo správně napočítá do dvou!!! :-)

Rychlá odpověď