Základní umělecká škola Jižní Město, Praha

 Zpět

DISTANČNÍ VÝUKA PRO PHV a 2. roč

06.04.2021
PHV
Dnes se podíváme na str.78, kde máme čtyřčtvrteční takt. To znamená, že se do něj vejdou 4 doby. Mohou to být 4 noty čtvrťové, nebo 2 půlové, nebo 1 nota celá. Také by to mohla být 1 půlová a 2 čtvrťové, protože vždycky budeme mít v taktu 4 doby. Na stránce 79 doplňte noty do čtyřčtvrtečního taktu. Použijte k tomu noty z bubliny a spočítejte, jestli máte opravdu v každém taktu 4 doby. Pak si nalistujte dvojstránku 84-85 a vybarvěte oříšky podle návodu v dolním rohu str. 84. Než začnete s vybarvováním, dobře spočítejte všechny doby v každém oříšku!
 
2.ročník
Intervaly- sekunda.
Sekunda je interval - tedy vzdálenost od prvního tónu k druhému. Jája bude stát na prvním schodu a Pája na druhém. Pája bude o schod (nebo o tón výš). Na str.34 ve cv. 57 zakroužkujte jen ty dvojice tónů, které tvoří sekundu. Potkáme tu i primu, ale ta nyní do kroužku nepatří. Pak si vezměte skladbu, kterou rádi hrajete. Objevíte tam primu nebo sekundu? Ještě si zopakujeme noty a rytmus. Na str.32 vypracujte cv. 54 a na str. 33 doplňte taktové čáry do cv. 55.
 
Smyčcové nástroje - viola
Viola je o něco větší nástroj než housle a má o trochu tmavší tón a může zahrát hlubší tóny, než housle. Kdysi se říkalo, že houslista, který není moc bystrý, ani šikovný bude hrát radši na violu. Dodnes si houslisté vyprávějí mnoho vtipů o violistech. (Např.: Jde houslista a violista po poli a houslista najednou povídá: "Pozor, dívej se, kam šlapeš, tady je mrtvá vrána". Violista obrátí hlavu do nebe a ptá se "Kde????????") 
Dnes už máme mnoho vynikajících violistů, poznáte to i z poslechu ukázky.:
 
 
Abyste od sebe housle i violu dokázali lépe rozlišit, poslechněte si 3. větu z Koncertantní symfonie Wolfganga Amadea Mozarta pro housle, violu a orchestr. (Na housle hraje žena a na violu muž).