Základní umělecká škola Jižní Město, Praha

 Zpět

DISTANČNÍ VÝUKA PRO PHV - 5. roč

10.04.2021

PHV - Na straně 61 si zopakujeme psaní a názvy not od c1 po a1. V prvním cvičení napište noty celé, ve druhém cvičení červeně zakroužkujte noty, které jsou správně. Vypracovaný úkol mi prosím zašlete do 16. 4. na školní mail. 

 
1. ročník - Dnes se naučíme na straně 46,47 notu čtvrťovou s tečkou. Nota čtvrťová s tečkou se počítá na jednu a půl doby.  Na straně 46 do rámečku doplň správnou notu z kolečka, dále se pokuste doplnit do prázdných taktů libovolné noty, jejichž součet je 2. (Máme předepsaný dvoučtvrťový takt).
Na straně 47 vybarvěte kytičky podle toho, jaký takt v nich je. V případě 2/4 taktu vybarvěte červeně, 3/4 takt vybarvěte žlutě. 
Tyto úkoly mi prosím zašlete vypracované do 16. 4. na školní mail. 
 
 
2. ročník - Na straně 48 se naučíme interval, který se nazývá kvinta.
Kvinta je vzdálenost od prvního k pátému tónu. V cvičení 84 se pokus napsat kvintu od daných tónů a v pracovním listu (viz příloha) si ji procvič i s ostatními intervaly, které jsme se již naučili. 
Tyto úkoly mi prosím pošlete na školní mail do 16.4. 
 
3. ročník - Na straně 44 máme předznamenání stupnic do 4b. 
!!Zapamatujte si!! - F dur má 1b (b) , B dur má 2b (b, es) Es dur má 3b (b, es, as) As dur má 4b (b, es, as, des)
Vyplňte celou stranu. U stupnice F dur a B dur nezapomeňte označit půltóny (3.4. a 7.8. tón ve stupnici), hlavní stupně (tóniku- 1.stupeň, subdominantu- 4.stupeň, dominantu- 5.stupeň) a za stupnici doplňte tónický kvintakord (T5)-( 1. 3. 5. tón stupnice)
 
Vypracovaný úkol mi prosím zašlete do 16.4. na školní mail. 
 
 
4. ročník - Slibovaný testík: 
 
W.A. Mozart
1.  Kdy a kde se narodil? 
2. Na jaké nástroje hrál? 
3. Uveď název alespoň jedné jeho opery. 
4. Jak se jmenuje dílo, které nedokončil? 
5. Jaká z hudebních ukázek se ti líbila nejvíce a proč?  
 
Ludwig van Beethoven
1. Kdy a kde se narodil? 
2. Na jaké nástroje hrál? 
3. Jak se jmenuje jeho nejznámější symfonie? 
4. Jakou chorobou trpěl? 
5. Jaká z hudebních ukázek se ti nejvíce líbila a proč? 
 
Vaše odpovědi mi prosím zašlete na školní mail do 16. 4. Těším se na rozdávání jedniček :)
 
5. ročník - Velikonoční pondělí- odpočinek :) 

Dokumenty ke stažení