Základní umělecká škola Jižní Město, Praha

 Zpět

Distanční výuka pro PHV - 5. roč

12.04.2021
PHV : viz příloha
 
1. ročník: str. 40-41  Kdybys měla, má panenko- vytleskej rytmus s počítáním. Úkoly ze str. 41- legato a repetice. Dynamická znaménka str. 41. Hudební hádanky str. 45, 1 řádek, dopiš křížky podle vzoru ( béčka se budeme učit  příští týden).
 
2.ročník:44/78 Čtyři koně jdou. Písnička začíná kvartou, zakroužkuj první dvě noty. Vytleskej si rytmus. 43/77 klarinet. Poslech: Orchestr bez pódia- FOK za časů pandemie XII díl- klarinety.
 
3.ročník: 42/67 doplň intervaly od tónu a. 43/70 smyčcové nástroje.44/72 přečti a vyplň. 45/75 rytmus 1.řádek v druhém cvičení. Dokončení str. 31.  K opravě úkolu 43/69 se podívej na 39/62. Příští týden bude kontrola str. 42.
 
4.ročník: 47/67 transponuj z A dur do D dur. Pozor na předznamenání- 2 křížky, musí být na obou notových osnovách.50/7 bicí nástroje. Poslech: Aram Chačaturjan- Šavlový tanec. 52/72 část, 1.cvičení- doplň počet béček. 56/78 hudební názvosloví.
 
5.ročník: str.42- doplň hlavní kvintakordy v A dur a F dur. Rytmus str. 37, cvičení 3. Poslech na YouTube: Jacques Offenbach - Barcarolle from  The Tales of Hoffmann ( Hoffmannovy povídky).