Základní umělecká škola Jižní Město, Praha

 Zpět

DISTANČNÍ VÝUKA PRO PHV - 5. roč

02.05.2021

PHV- Na straně 68, 69 máme písničku To je zlaté posvícení. https://www.youtube.com/…EpI

 
Dokážete uhodnout, v jakém taktu je tato písnička napsaná? Písničku si zazpívej ( už se moc těším, až si jí zazpíváme spolu na hodině) přečti noty a pomlky nahlas a poté vybarvi takty, kde se nachází nota g1- modře, e1- žlutě, d1- zeleně, c1 červeně. 
 
Budu ráda, když mi tento úkol opět odešlete ke kontrole na školní mail do příštího pátku (7.5.). 
 
 
1. ročník- Minulý týden jsme se naučili novou posuvku, která se jmenuje odrážka. Co se s notou děje, jestliže před ní odrážku napíšeme? 
Na straně 51 zopakujeme všechny typy posuvek, které jsme se naučili. Křížky, béčka, odrážky. 
V prvním cvičení napište stupnici D dur. Nezapomeň doplnit správné předznamenání (nad křížky napiš jejich názvy) , vyznačit půltóny a napsat trojzvuk (kvintakord). V dalším cvičení máme nejprve doplnit taktové čáry (jedná se o 3/4 takt, takže se do jednoho taktu musí vejít 3 doby) a pod zakroužkované noty jejich názvy. 
Poté pokračuj v doplnění dalších úkolů na této straně. 
 
Budu ráda, když mi stranu 51 opět odešlete na školní mail do příštího pátku (7.5.). 
 
 
2. ročník- Dnes se pokusíme správně napsat stupnici Es dur, která má, jak už víme, v předznamenání 3b (b,es,as). Pod noty napište jejich názvy, nezapomeňte označit oba půltóny a napsat akord. V dalším cvičení škrtněte pojem, který do řádku nepatří, nad pojmy v prvních dvou řádcích napište český překlad a ve třetím řádku očíslujte mužské hlasy od nejnižšího po nejvyšší. 
Dále si v posledním cvičení zopakujte psaní not v basovém klíči ve velké oktávě. Pod notu napíšeme její správný název velkým písmenem. 
 
Budu ráda, když mi stranu 46 opět odešlete na školní mail do příštího pátku (7.5.). 
 
 
3. ročník- Str. 46/76
Na straně 46 si zopakujeme předznamenání stupnic s béčky a poté se pokusíme správně napsat stupnici Es dur a As dur. U obou stupnic nesmíme zapomenout napsat správné předznamenání ( nad béčka napsat jejich názvy) , označit oba půltóny, hlavní stupně (T- tónika, S- subdominanta, D- dominanta) a napsat T5 (tónický kvintakord). 
Dále na straně 51 máme cvičení 85- Malé opakování. Na zadní stranu v pracovním sešitu vypiš správé odpovědi. 
Stupnice. Nejprve vypiš všechna béčka, jak jdou po sobě, poté vypiš stupnice s béčky a u každé uveď, kolik béček v předznamenání má. 
Intervaly- Vypiš, jak jdou po sobě názvy intervalů, červeně zakroužkuj ty, které jsou velké a modře ty, které jsou malé. Proč je velká tercie od tónu D- Fis a ne D-F?
Přelož pojmy: Adagio, Moderato, Allegro. 
 
Budu ráda, když mi tyto úkoly opět odešlete ke kontrole na školní mail do příštího pátku (7.5.). 
 
4. ročník- Dnes si odpočineme od not a přečteme si stranu 35, 36. 
Poslechněte si předehru opery Libuše, která byla slavnostně uvedena k otevření Národního divadla. 
Už jste Národní divadlo někdy navštívili? na jakém představení jste byli? 
Dále si poslechněte nahrávku České filharmonie, jejíž současným šéfdirigentem je Semjon Byčkovhttps://www.youtube.com/…ays
 
5. ročník- Na straně 45 Máme píseň Černé oči. Dokážeš podle nahrávky očíslovat taky tak, jak mají jít správně za sebou? https://www.youtube.com/…87I
Dále si přečtěte stranu 47- hudba v období romantismu