Základní umělecká škola Jižní Město, Praha

 Zpět

VÝUKA OD 10. 5. 2021

09.05.2021

Vážení rodiče, milí žáci,

od pondělí 10. 5. 2021 je umožněna prezenční výuka v naší škole takto:

- umožňuje se osobní přítomnost v nejvyšším počtu 3 žáků v jedné skupině ve vnitřních prostorech. Žáci se nemusí testovat a ani nemusí dokládat potvrzení o testu či prodělání nemoci Covid 19.

- umožňuje se osobní přítomnost maximálně 20 osob ve skupině ve vnějších prostorech. Žáci musí doložit čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že měl/a negativní test na Covid 19 a nemá žádné respirační onemocnění, či že prodělal/a onemocnění Covid 19 v posledních 90 ti dnech a nemá žádné příznaky respiračního onemocnění.

Vzor čestného prohlášení naleznete na webu naší školy www.zusjm.cz

 

Hygienická opatření ve škole platí i nadále:

Přítomnost zákonných zástupců žáků ve vyučování a na konzultacích je možná pouze ve výjimečných případech (nejmladší žáci).

Není dovoleno, aby rodiče a další doprovázející osoby čekaly po dobu vyučování žáka ve společných prostorách školy.

S výjimkou žáků, zaměstnanců školy a výše uvedeného případu je vstup dalších osob do objektu školy možný pouze ve zcela výjimečných případech.

V prostorách školy jsou všechny osoby povinny nosit respirátor, žáci do 15 let roušku.

Při vstupu do objektu školy by měl každý použít dezinfekci.

Výuky se může zúčastnit pouze žák, který nevykazuje příznaky onemocnění.