Základní umělecká škola Jižní Město, Praha

 Zpět

DISTANČNÍ VÝUKA PRO PHV - 5. roč

09.05.2021
PHV: obrázky.
 
1.ročník: rytmus-obrázek. Písničková skládačka- str. 48. Nevystřihovat! očíslovat, zkusit zahrát. Kontrola úkolu z minulé hodiny- obrázek.
 
2.ročník: Opakování a procvičování intervalů-obrázek. Rytmus 53/92 - obrázek. Kontrola úkolu z minulé hodiny + 46/80 řešení 1.řádek-legato, 2.řádek staccato, 3.řádek kontrabas. Napiš na str. 64, proč uvedené pojmy k ostatním NEPATŘÍ.
 
3.ročník: rytmus 51/3, 1. řádek. Obrázek- paralelní ( souběžné) stupnice. Kontrola úkolů- F dur, B dur.
 
4.ročník: 61/88, cv. 1- rytmus. 57/80 sbory a pěvecké hlasy. poslech: Ludwig van Beethoven- Óda na radost z 9. symfonie-ukázka sboru- You Tube. 58/1 intervaly. Kontrola úkolů z minulé a předminulé hodiny.
 
5.ročník: obrázek- Mocná hrstka, Modest Petrovič Musorgskij, Obrázky z výstavy. Poslech: Pictures at an Exhibition, Štěpán Kos- klavír, orchetrální verze Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK, dirigent Jiří Kout. str. 59 dopiš D5 a D7.
 
"V učebnici jsme se seznámili se skladatelem Nikolajem Rimským Korsakovem. Patřil do sdružení hudebních skladatelů, které vzniklo v 2. polovině 19. století. Nebyli profesionálními hudebníky, hudební vzdělání si doplňovali jako samoukové s cílem vytvořit ruskou hudbu, oproštěnou od cizích vlivů. Vystupovali pod jménem Mocná hrstka.(Najdi si informace o Mocné hrstce na Wikipedii). Dalšími skladateli byli Milij Balakirev, Cézar Kjui, Alexander Borodin a Modest Petrovič MUSORGSKIJ.
Nejznámější Musorgského skladba se nazývá Obrázky z výstavy. Tato skladba, psaná pro klavír, zaujala francouzského skladatele Maurice /moris/ Ravela ( 1875-1937) natolik, že se rozhodl ji zinstrumentovat tj. upravit pro orchestr. Poslechni si na YouTube  obě verze. "