Základní umělecká škola Jižní Město, Praha

 Zpět

OBNOVENÍ KOLEKTIVNÍ VÝUKY OD 24. 5. 2021

18.05.2021

 

Vážení rodiče, milí žáci,

od pondělí 24. 5. 2021 je obnovena kolektivní / skupinová výuka v naší škole takto:

 

Osobní přítomnost ve výuce v nejvyšším počtu 10 žáků je umožněna bez povinnosti dokládání testování.

Osobní přítomnost ve výuce více než 10 žáků je umožněna za těchto podmínek:

Žák (s výjimkou dítěte do 6 let věku)

  • a) prokáže, že
    - absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2

s negativním výsledkem, nebo
- absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS- CoV-2 s negativním výsledkem

prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření MZ a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

 nebo

  • b) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem
     

Bližší informace o podmínkách účasti žáka ve výuce obdrží rodiče žáka od svého pedagoga.

 

Těšíme se na setkání.

Vedení školy.

 

Vzor čestného prohlášení naleznete na webu naší školy www.zusjm.cz

 

Dokumenty ke stažení