Základní umělecká škola Jižní Město, Praha

 Zpět

INFORMACE RODIČŮM NOVĚ PŘIJATÝCH ŽÁKŮ

29.06.2021

INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ PŘIJATÝCH DO ZUŠ JIŽNÍ MĚSTO

 

Gratulujeme Vám a Vašim dětem k přijetí do Základní umělecké školy Jižní Město.

Zápis a domluva rozvrhu pro nově přijaté děti a děti letošních Kuřátek bude probíhat

ve dnech 1. – 3. 9. 2021 od 13.30 do 18 hodin

v obou budovách školy. Zápis provádějte v té budově ZUŠ, kde jste byli přijati.

Od pondělí 6. 9. již začne pravidelná výuka dle domluveného rozvrhu.

Rozvrhy kolektivních předmětů pro školní rok 2021/2022 jsou zveřejněny na našich webových stránkách.

Zápis je nutné provést do 3. září, nebude-li Vaše dítě včas zapsáno, bude jeho místo nabídnuto přijatým dětem z řad náhradníků.