Základní umělecká škola Jižní Město, Praha

Literárně-dramatický soubor ELÁHOP

E l á h o p !

- soubor starších žáků (12-15let) pravidelně každoročně připravuje novou

inscenaci dramatického či dramatizovaného textu nebo napíše a zahraje svou autorskou incscenaci; soubor často reprezentuje naši školu se svými představeními na dětských divadelních přehlídkách

- v letech 2012 a 2014 zvítězil v celopražských kolech prestižní přehlídky OTVÍRÁNÍ a reprezentoval naši školu na celostátních přehlídkách nejlepších dětských souborů DĚTSKÁ SCÉNA ve Svitavách.