Základní umělecká škola Jižní Město, Praha

Literárně-dramatický soubor JEDNABÁSEŇ

J E D N A B Á S E Ň

- soubor nejstarších žáků (15 -19let I.-IV.ročník II.stupně,SD) připravuje pravidelně každý školní rok nové představení - zkrácené dramatické texty, dramatizace románů nebo autorské inscenace; pravidelně reprezentuje naši školu na studentských divadelních přehlídkách – Stodůlecký Píseček;Přehlídka divadelních souborů Literárně-dramatického oboru Zuš

- v roce 2014 zvítězil ne celostátní přehlídce studentských divadelních souborů MLADÁ SCÉNA v Ústí nad Orlicí a postoupil na prestižní mezioborovou přehlídku amatérského divadla HRONOV 2014, kde s velkým ohlasem kritiky i diváků předvedl třikrát svou inscenaci

- v roce 2016 získal ocenění Zlaté pásmo na celopražské divadelní přehlídce Literárně-dramatického oboru Zuš