Základní umělecká škola Jižní Město, Praha

Šablony

Název a číslo projektu:
Zvýšení kvality výuky v ZUŠ Křtinská, Praha 4
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0012306

 

Grantový systém, umožňující projekt Zvýšení kvality výuky v ZUŠ Křtinská,  je spolufinancován Evropskou unií, a pro základní umělecké školy je nepochybným přínosem v organizačně-vzdělávacích oblastech výuky. Z tohoto důvodu se stala jeho součástí také Základní umělecká škola Jižní Město.

Realizace projektu umožňuje perspektivní rozvíjení jak samotné výuky studentů školy, tak profesní růst jednotlivých pedagogů i kolektivu.

Cílovými tématy jsou: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání účastníků, podpora rozvojových aktivit, činnosti rozvíjející ICT, užší spolupráce s rodiči studentů a v neposlední řadě také systematická komunikace s veřejností.

Pro uskutečnění výše uvedených cílů bude použito široké spektrum Šablon, např. další vzdělávání pedagogů (jazykové i profesní) či možnosti využití ICT ve výuce.  Pro podporu skupinových předmětů byli přizvání školní asistenti a významnou roli představují také koordinátoři.

Finálním rozměrem projektu pak bude pedagogická interakce, společná výuka zefektivněna využitím odborníků z praxe a umělecko-pedagogická kreativita plynoucí z mezioborové činnosti.