Základní umělecká škola Jižní Město, Praha

Hudební obor

Základní informace

Vyučuje se 1 – 2x týdně zpravidla v rozsahu 45 – 70 minut týdně.

hudební nástroj:
 • klavír, cembalo, akordeon, housle, violoncello, kytara, zobcová flétna, sólový zpěv /doporučeno od 7 let = 2. tř. ZŠ/
 • příčná flétna, klarinet, saxofon, trubka, lesní roh, kontrabas, basová kytara, el. kytara, bicí nástroje /od 10 let/
 • dudy /od 9 let/
sborový zpěv /od 5 let/:
 • Kuřátka – pro předškolní děti
 • Koťátka – pro děti 1. a 2. tříd ZŠ
 • Kantilénka – pro děti 3. – 5. tříd ZŠ
 • Pražská kantiléna – dětský pěvecký sbor
 • Pražská kantiléna – dívčí pěvecký sbor
  (více v sekci umělecké soubory)
studium se dělí na:
 • přípravné do 7 let
 • základní – I. stupeň do 14 let, II. stupeň do 18 let
 • studium pro dospělé od 19 let

Na I. stupni základního studia je povinná docházka do PVH (přípravná hudební výchova)
a VHV (všeobecná hudební výchova). Žáci mohou navštěvovat také komorní a souborovou
hru nejrůznějších žánrů a zaměření.

Výuka

Všeobecná hudební výchova

Přípravná hudební výchova (PHV)

V průběhu jednoho školního roku připravuje žáky pro další studium hudebního
oboru v ZUŠ. Vychází z předpokladů, které žáci prokázali talentovou
zkouškou – zábavnou formou přiměřenou věku podporuje a upevňuje cit
pro výšku tónu a pohyb melodie, rozvíjí rytmické a tonální cítění,
hudební paměť, představivost a elementární improvizační schopnosti.
Je určena zejména pro žáky 1.a 2.tříd ZŠ. Děti se seznamují s elementární hudební teorií.
Využíváme pracovní sešit: Martin Vozar - Pojďme si hrát (pracovní sešit pro PHV).

Všeobecná hudební výchova (VHV)

poskytuje rozšiřující hudební vzdělání s důrazem na celkový rozvoj hudebnosti
žáka. Výuka spočívá především v hudebních činnostech neobsažených v hodinách
nástrojové hry, při nichž se vytvářejí schopnosti a dovednosti rytmické,
intonační, sluchové, improvizační a poslechové. Ve vyšších ročnících se také
žáci seznamují například s členěním hudebních nástrojů a pěveckých hlasů, se
základy hudebních forem a s významnými osobnostmi, díly i epochami světové
hudby. Je určena pro žáky 1.-5.ročníku ZUŠ, 1x týdně 45 minut. Nedílou součástí je elementární výuka hudební teorie, která slouží především lepšímu pochopení a vhledu do skladeb, které děti cvičí v hodinách nástrojové hry. Každý pedagog učí dle svých materiálů, společně využíváme pracovní sešity: Martin Vozar - Hudební nauka pro ZUŠ pracovní sešit (pro jednotlivé ročníky).

Umělecké soubory

Žáci mají možnost zapojit se do činnosti souborů: komorní hudební
soubory nebo orchestr, pěvecký sbor, taneční a divadelní soubory
(viz sekce umělecké soubory)

Ostatní aktivity
 • řada vynikajících ocenění v různých soutěžích
 • pravidelné koncerty žáků, učitelů i významných umělců
 • velké vánoční a jarní koncerty
 • natáčení CD, spolupráce s Českou televizí a rozhlasem
 • organizování Folklórního festivalu, soutěže Jižní Město Music
 • pořádání Mezinárodních jazzových kurzů, Mezinárodních klavírních kurzů a hudebních seminářů
 • spolupráce s hudebními školami v Německu, Jihoafrické republice, SAE, na Slovensku a ve Švýcarsku
 • k dispozici dva komorní sály, Hudební klub s občerstvením