Základní umělecká škola Jižní Město, Praha

O škole

ZUŠ Jižní Město

 • je významným centrem umělecké výchovy a vzdělávání dětí a mládeže Jižního Města
 • rozvíjí talent, znalosti a dovednosti v umělecké oblasti
 • připravuje žáky ke studiu na středních a vysokých školách uměleckého zaměření
 • umožňuje kvalitně vyplnit volný čas
 • ve škole vyučují zkušení pedagogové, mnozí výkonní umělci
 • vyučují se 4 obory: hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický (viz Vyučované obory)
 • žáci mají možnost zapojit se do činnosti souborů: komorní hudební soubory nebo orchestr, pěvecký sbor, taneční a divadelní soubory (viz Umělecké soubory)
 • jako sólisté, i v rámci hudebních souborů, se žáci zúčastňují mnoha veřejných vystoupení
 • naši žáci jsou velmi úspěšní v uměleckých soutěžích, a to i na celorepublikové úrovni (Naše úspěchy)
 • škola sama pořádá mnoho kulturních akcí, např. tradiční soutěž Jižní Město Music, folklorní festival Jižní Město zpívá, hraje, tancuje, Festival staré hudby nebo koncerty významných umělců (Štěpán Rak, Jaroslav Svěcený, Václav Hudeček…). Pražská kantiléna a Aulodie natočila CD.
 • škola má mnoho kontaktů v zahraničí a nejlepší žáci mají možnost zúčastnit se zahraničních vystoupení

Historie školy

V roce 1989 – 1990 byla naše škola pobočkou ZUŠ Praha 4, Lounských. 1.5. 1990 se osamostatnila a její ředitelkou se stala Miluše Kárová. V této době jsme měli 475 žáků a 22 učitelů. V roce 1991 převzal vedení současný ředitel Mgr. František Hlucháň.

Škola původně využívala jen dva pavilóny bývalé mateřské školky Juranova (dnes Křtinská), později po nezbytných stavebních úpravách se výuka rozšířila do všech čtyř pavilónů a byl vybudován koncertní sál. V roce 1996 se škola pro zájem studentů rozšířila o detašované pracoviště v ulici Jana Růžičky. V této moderní, esteticky i funkčně zdařilé budově, byl později zbudován divadelní sál. V témže roce byla v areálu Křtinská vybudována Letní scéna, kde se  pořádaly jarní vystoupení a folklórní festival „Jižní Město zpívá, hraje, tancuje“.

Od roku 2010 se festival koná u  metra Opatov. V posledních letech  se každoročně na festival sjíždí soubory z celé republiky. Zájem žáků o studium stále roste. V současné době máme 1500 studentů a 83 pedagogů.

Dokumenty ke stažení