Základní umělecká škola Jižní Město, Praha

Rozvrh hodin 2021/2022

 

Přípravná hudební výchova (PHV)

Křti​nská: Pobočka J. Růžičky:
pondělí 14:00 – 15:35
sbor + PHV
Drtinová
Štěpánová
středa 14:00 – 15:35
sbor + PHV

Spiritová
Štěpánová

pondělí 14:50 – 16:25
sbor + PHV
Drtinová
Štěpánová
středa 14:50 – 16:25
sbor + PHV
Spiritová
Štěpánová
úterý 13:45 – 15:20
sbor + PHV
Härtigová
Spiritová
čtvrtek 14:50 – 16:25
PHV + sbor
Spiritová
Ptáková
pátek 14:50 – 16:25
sbor + PHV
Drtinová
Štěpánová

Všeobecná hudební výchova (VHV)

Křtinská: Pobočka J. Růžičky:
1.ročník
pondělí 14:00 – 14:45 Štěpánová středa 14:00 – 14:45 Štěpánová
úterý 15:25 – 16:10 Spiritová čtvrtek 14:50 - 15:35 Holásek
středa 16:30 - 17:15 Holásek
čtvrtek 14:00 – 14:45 Ptáková
pátek 14:00 – 14:45 Štěpánová
2.ročník
pondělí 16:30 - 17:15 Štěpánová      
úterý 13:45 - 14:30 Spiritová středa 16:30 -  17:15 Štěpánová
středa 15:40 – 16:25 Holásek čtvrtek 14:00- 14:45 Holásek
čtvrtek 14:50 - 15:35 Ptáková
pátek 14:50 - 15:35 Štěpánová
3.ročník
pondělí 17:20 - 18:05 Štěpánová      
úterý 17:05 – 17:50 Spiritová středa 17:20 - 18:05 Štěpánová
středa 14:00 – 14:45 Holásek čtvrtek 15:40 - 16:25 Holásek
čtvrtek 17:20 - 18.05 Štěpánová
4.ročník
středa 14:50 – 15:35 Holásek čtvrtek 16:30 – 17:15 Holásek
čtvrtek 16:30 - 17:15 Štěpánová
pátek 17:20 - 18:05 Štěpánová
5.ročník
středa 17:20 - 18:05 Holásek      
pátek 16:30  - 17:15 Štěpánová čtvrtek 17:20 - 18:05 Holásek
           
     

Příprava

pro SŠ

úterý  16:15 - 17:00 Spiritová    

Pražská kantiléna

Rozvrh zkoušek oddělení sborového zpěvu
Pondělí Koťátka
14.00 – 14.45

Koťátka
14.50 – 15.35

Kuřátka
15.40 – 16.25

Kantilénka
16.30 – 18.00

Úterý Koťátka
13:45 – 14.30
Kantilénka
14:35 – 16.05
Dětský sbor (mladší)
16:10 – 17:20
Dětský sbor (starší)
17:25 – 18:55

Dívčí sbor

19:00 - 20:30

Středa

Kantilénka
14.00 – 15:30

(Křtinská)

-----------------

Koťátka *

14:00 - 14:45

budova J. Růžičky

 

 

 

Koťátka *

14:50  - 15:35

* budova J.Růžičky

 

 

Kuřátka *

15:40 - 16:25

* budova J.Růžičky

 

 

 

Kantilénka *

16:30 - 18:00

* budova J.Růžičky

 

Čtvrtek Kuřátka
14.00 – 14.45
Koťátka
14.50 – 15.35
Kantilénka
15.45 – 17.15

Dětský sbor (mladší)

17:30 - 18:40

Dětský sbor (starší)
17.30 – 19:00
Pátek   Koťátka
14.50 – 15.35
   
Kuřátka - 45 min. (předškoláci)                                              výuka 1 x týdně
Koťátka - 45 min. (1. a 2. třída ZŠ + žáci PHV)                    výuka 1 x týdně
Kantilénka - 90 min. (3. - 5. třída ZŠ)                                   výuka 1 x týdně
Pražská kantiléna - dětský sbor /mladší/ - 70 min.           výuka 2 x týdně
Pražská kantiléna - dětský sbor /starší/ - 90 min.             výuka 2 x týdně
Pražská kantiléna - dívčí sbor - 90 min.                               výuka 1 x týdně

 

Aulodie

ZUŠ Křtinská: pedagog Simona Vaňková

Auloďata – pátek 13:30 - 14:15

Aulodie - pátek 14:20 - 15:30

 

ZUŠ J. Růžičky: pedagog Jitka Petříková

Auloďata  - úterý 15:50 - 17:00

Aulodie - středa 16:55 - 18:05

Tibia Pragensis - pondělí 18:00 - 18:45

 

Soubor dechových nástrojů ZUŠ Křtinská: pedagog Simona Vaňková

Přípravný dechový soubor - pátek 15:35 - 16:20

Hudba z Marsu - pátek 16:25 - 17:35

 

Smyčcové sbory

Přípravný smyčcový orchestr – čtvrtek 16:45 - 18:15 hodin, pedagog J. Čihák

Komorní smyčcový orchestr – pondělí 18:00 – 19:30 hodin, pedagog D. Samoilov

Hájíček – středa 17:00 – 18:30 hodin, pedagog J. Janoušek

Docházka je povinná pro žáky smyčcového oddělení.

Kytarový soubor a kapela

ZUŠ Křtinská     pondělí       16:-17:15    Soňa Vimrová - soubor
ZUŠ Křtinská      úterý 18-18:45 Miroslav Žára - kapela
ZUŠ J. Růžičky     pondělí 16:30-17:45     Zuzana Herzová - soubor

Soubory dechových nástrojů

Přípravný dechový soubor

ZUŠ Křtinská

pátek 15:35 - 16:20 Simona Vaňková

Hudba z Marsu

ZUŠ Křtinská

pátek 16:25 - 17:35 Simona Vaňková

Taneční oddělení

ZUŠ J.M. – Křtinská
Pondělí
14.00 – 14.45
Předškolní
E. Ornstová
15.00 – 16.30
3. ročník
E. Ornstová
16.45– 18.15
6. - 7. ročník
E. Ornstová
 
Úterý
15.00 – 15.45
Přípravka
S. Janatová
16.00 – 17.30
4. - 5. ročník
S. Janatová
 
Středa
14.00 – 15.30
3. - 4. ročník
S. Janatová
15.40 – 17.10
7. ročník
S. Janatová
17.20 – 18.05
Soubor I.
S. Janatová
 
Čtvrtek
14.00 – 15:30
2. ročník
S. Janatová
 
15:45 - 17:15
1. ročník
S. Janatová

17.30 – 19:00
7. ročník - + II. cyklus
S. Janatová

   
Pátek
16.00 – 18.15
soubor Švih (II. cyklus)
E. Ornstová
 
Pobočka J. Růžičky
Pondělí
14.00 – 15:30
2. ročník
S. Janatová
15.40 – 17:10
3. - 5. ročník
S. Janatová
17:20 – 18.50
7. ročník + II. cyklus
S. Janatová
Čtvrtek

14:30 - 16:00
1. - 3. ročník
Hana Polanská

16:10 - 17:40 
6. - 7. ročník

Hana Polánská

17.50 - 18:35

Soubor II

Hana Polanská

 

Výtvarný obor

  Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
Křtinská 14.00 – 16.15
2. a 3. roč.
P. Bartosinská

16.25 – 18.40
6. roč. + II.
P. Bartosinská

14.00 – 16.15
4. + 5. roč.
P. Bartosinská

16.25 – 18.40
 6. + II.st.
P.Bartosinská

14.00 – 16.15
2. + 3. roč.
T. Krampl

16.30 –18.45
4. + 5. roč.
T. Krampl

14.00 – 16.15
1. + 2. roč.
T. Krampl

16.30 – 18.45
5. + 6. roč.
T. Krampl

14.00 – 16.15
3. + 4. roč.
T. Krampl

16.30 – 18.45
7. roč + II.st.
T. Krampl

J.Růžičky 14.00 – 16.15
PVV + 1. roč.
O. Tragan

16.25 – 18.40
7. roč. + II. st.
O. Tragan

14.00 – 16.15
2. + 3. roč.
O. Tragan


16.25 – 18.40
6. roč. + II. st.
O. Tragan

14.00 – 16.15
1. - 2. roč.
P. Bartosinská

16.25 – 18.40
5.+ 6. roč.
P. Bartosinská

14.00 – 16.15
3. + 4. roč.
O. Tragan

16.25– 18.40
5. + 6.roč
O. Tragan

15.00 – 17.15
7. + ii. st.
O. Tragan

Literárně-dramatický obor

Úterý             Středa          Čtvrtek       

14:00 - 14:45 Prtě

Dramatická průprava

   

14:55 - 15:40 Prtě

Dramatická průprava

15.30 - 16:45 Pískle 

Dramatika a slovesnost         

 

16:40 - 17:25 Marija Ljubova,

Zora Vukojičicová - sólový přednes

17:00 - 18:00 Pískle   

Dramatika a slovesnost    

16:30 - 17:45  Eláhop!              

Dramatika a slovesnost

17:30 - 18:45 Jedna báseň

Dramatika a slovesnost

 

18:00 - 19:00 Eláhop!

Dramatika a slovesnost

19:00 - 20:00 Jednabáseň

Dramatika a slovesnost