Základní umělecká škola Jižní Město, Praha

Rozvrh hodin 2020/2021

 

Přípravná hudební výchova (PHV)

Křti​nská: Pobočka J. Růžičky:
pondělí 14:00 – 15:35
sbor + PHV
Drtinová
Štěpánová
středa 14:00 – 15:35
sbor + PHV

Spiritová
Tausingerová

pondělí 14:50 – 16:25
sbor + PHV
Drtinová
Štěpánová
středa 14:50 – 16:25
sbor + PHV
Spiritová
Tausingerová
úterý 13:45 – 15:20
sbor + PHV
Esserová
Ptáková
čtvrtek 14:50 – 16:25
PHV + sbor
Esserová
Spiritová
pátek 14:50 – 16:25
sbor + PHV
Drtinová
Štěpánová

Všeobecná hudební výchova (VHV)

Křtinská: Pobočka J. Růžičky:
1.ročník
pondělí 14:00 – 14:45 Štěpánová středa 14:00 – 14:45 Tausingerová
úterý 15:40 – 16:25 Spiritová čtvrtek 14:50 - 15:35 Tausingerová
středa 16:30 - 17:15 Štěpánová
čtvrtek 14:00 – 14:45 Spiritová
pátek 14:00 – 14:45 Štěpánová
2.ročník
pondělí 16:30 - 17:15 Štěpánová      
úterý 13:45 - 14:30 Ptáková středa 16:30 -  17:15 Tausingerová
středa 15:40 – 16:25 Štěpánová čtvrtek 14:00- 14:45 Tausingerová
čtvrtek 17:20 - 18:05 Spiritová
pátek 14:50 - 15:35 Štěpánová
3.ročník
úterý 16:30 – 17:15 Spiritová      
středa 14:00 – 14:45 Štěpánová čtvrtek 15:40 - 16:25 Tausingerová
čtvrtek 14:50 - 15.35 Spiritová
4.ročník
úterý 17:20 – 18:05 Spiritová čtvrtek 16:30 – 17:15 Tausingerová
středa 14:50 - 15:35 Štěpánová
5.ročník
pondělí 17:20  - 18:05 Štěpánová čtvrtek 17:20 - 18:05 Tausingerová
           
     

Příprava

pro SŠ

čtvrtek  16:30 - 17:15 Spiritová    

Pražská kantiléna

Rozvrh zkoušek oddělení sborového zpěvu
Pondělí Koťátka
14.00 – 14.45

Koťátka
14.50 – 15.35

Kuřátka
15.40 – 16.25

Kantilénka
16.30 – 18.00

Úterý Koťátka
13:45 – 14.30
Kantilénka
14:35 – 16.05
Dětský sbor (mladší)
16:10 – 17:20
Dětský sbor (starší)
17:25 – 18:55

Dívčí sbor

19:00 - 20:30

Středa

Kantilénka
14.00 – 15:30

 

Koťátka

14:00  - 15:35

budova J. Růžičky

Kuřátka

15:40 - 16:25

budova J. Růžičky

Kantilénka

16:30 - 18:00

budova J. Růžičky

 

Čtvrtek Kuřátka
14.00 – 14.45
Koťátka
14.50 – 15.35
Kantilénka
15.45 – 17.15

Dětský sbor (mladší)

17:30 - 18:40

Dětský sbor (starší)
17.30 – 19:00
Pátek   Koťátka
14.50 – 15.35
   
Kuřátka - 45 min. (předškoláci)
Koťátka - 45 min. (1. a 2. třída ZŠ + žáci PHV)
Kantilénka - 90 min. (3. - 5. třída ZŠ)
Pražská kantiléna - dětský sbor /mladší/ - 70 min.
Pražská kantiléna - dětský sbor /starší/ - 90 min.
Pražská kantiléna - dívčí sbor - 90 min.

 

Aulodie

ZUŠ Křtinská: pedagog Simona Vaňková

Auloďata – pátek 13:30 - 14:15

Aulodie - pátek 14:20 - 15:30

 

ZUŠ J. Růžičky: pedagog Jitka Petříková

Auloďata  - úterý 15:50 - 17:00

Aulodie - středa 16:55 - 17:40

Tibia Pragensis - pondělí 16:55 - 17:40

Smyčcové sbory

Přípravný smyčcový orchestr – čtvrtek 16:40 - 18:10 hodin, pedagog J. Čihák

Komorní smyčcový orchestr – pondělí 18:00 – 19:30 hodin, pedagog D. Samoilov

Hájíček – středa 17:00 – 18:30 hodin, pedagog J. Janoušek

Docházka je povinná pro žáky smyčcového oddělení.

Kytarový soubor a kapela

ZUŠ Křtinská     pondělí       16:-17:15    Soňa Vimrová - soubor
ZUŠ Křtinská      úterý 18-18:45 Miroslav Žára - kapela
ZUŠ J. Růžičky     pondělí 16:30-17:45     Zuzana Herzová - soubor

Soubory dechových nástrojů

Přípravný dechový soubor

ZUŠ Křtinská

pátek 15:35 - 16:20 Simona Vaňková

Hudba z Marsu

ZUŠ Křtinská

pátek 16:25 - 17:35 Simona Vaňková

Taneční oddělení

ZUŠ J.M. – Křtinská
Pondělí
14.30 – 16.00
2. ročník
E. Ornstová
16.15 – 17.45
5. + 6. ročník
E. Ornstová
18.00– 19.15
II.cyklus Švih
E. Ornstová
 
Úterý
14.30 – 16.00
5. roč
S. Janatová
16.10 – 17.40
3. - 4. ročník
S. Janatová
 
Středa
14.00 – 15.30
2. - 3. ročník
S. Janatová
15.40 – 17.10
6. - 7. ročník
S. Janatová
17.20 – 18.50
soubor I.
S. Janatová
 
Čtvrtek
14.00 – 15:30
1. ročník
S. Janatová
 
15:45 - 16:30
Přípravka
S. Janatová

16.40 – 18:10
6. - 7. ročník
S. Janatová

   
Pátek
15.00 – 16.00
soubor Švih (II. cyklus)
E. Ornstová
 
Pobočka J. Růžičky
Pondělí
14.00 – 15:30
1. ročník
S. Janatová
15.40 – 17:10
2. - 4. ročník
S. Janatová
17:20 – 18.50
6. - 7. ročník
S. Janatová
Čtvrtek

14:30 - 15:15
Předškolní/Přípravka
Hana Polanská

15:30 - 17:00 
5. - 6. ročník

Hana Polánská

17.10 - 18:40

Soubor II

Hana Polanská

 

Výtvarný obor

  Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
Křtinská 14.00 – 16.15
1. a 2. roč.
P. Bartosinská

16.25 – 18.40
6. roč. + II.
P. Bartosinská

14.00 – 16.15
3. + 4. roč.
P. Bartosinská

16.25 – 18.40
 6. + II.st.
P.Bartosinská

14.00 – 16.15
2. + 3. roč.
T. Krampl

16.30 –18.45
4. + 5. roč.
T. Krampl

14.00 – 16.15
1. + 2. roč.
T. Krampl

16.30 – 18.45
5. + 6. roč.+II.st
T. Krampl

14.00 – 16.15
3. + 4. roč.
T. Krampl

16.30 – 18.45
7. roč + II.st.
T. Krampl

J.Růžičky 14.00 – 16.15
PVV + 1. roč.
O. Tragan

16.25 – 18.40
II. st.
O. Tragan

14.00 – 16.15
2. + 3. roč.
O. Tragan

16.25 – 18.40
II. st.
O. Tragan

14.00 – 16.15
1. - 2. roč.
P. Bartosinská

16.25 – 18.40
5.+ 6. roč.
P. Bartosinská

14.00 – 16.15
3. + 4. roč.
O. Tragan

16.25– 18.40
5. + 6.roč
O. Tragan

15.00 – 17.15
6. + 7. roč.
O. Tragan

Literárně-dramatický obor

úterý    
   
   
středa    
čtvrtek