Základní umělecká škola Jižní Město, Praha

Aulodie, Auloďata

Soubory zobcových fléten, umělecké vedení Jitka Petříková (ZUŠ Jana Růžičky) a Simona Vaňková (ZUŠ Křtinská)

Soubor zobcových fléten Aulodie vznikl roku 1996 a pod uměleckým vedením paní Ivety Hlavaté dosáhl vynikající úrovně.

V současné době hrají v souborech děti a mládež od 8 do 25 let. Repertoár zahrnuje skladby od renesance až po současnost. Zejména v posledních letech se Aulodie věnuje také interpretaci filmové hudby. Soubory vystupují ve stylových kostýmech, každoročně pořádají koncerty. Aulodie natočila vlastní CD se stejnojmenným názvem a spolupracuje s Českým rozhlasem.

Členy souboru se mohou stát žáci ZUŠ Jižní Město, jejichž studijním oborem je hra na zobcovou flétnu. Děti jsou většinou přijímány od druhého ročníku. V souboru se postupně prakticky seznámí se všemi běžně užívanými typy zobcových fléten (sopraninovou, sopránovou, altovou , tenorovou, basovou). Žáci mají možnost naučit se hrát a spolupracovat v malých komorních ansámblech, ale získají i zkušenosti ve velkém hudebním tělese pod dirigentským vedením.

Pokud máte zájem přihlásit se do souborů Aulodie, kontaktujte nás prosím na adrese: j.petrikova@zus-krtinska.cz nebo s.vankova@zus-krtinska.cz.

Aulodie na youtube