Základní umělecká škola Jižní Město, Praha

Zaměstnanci

Vedení školy

Hlucháň František, Mgr. ředitel školy f.hluchan [zavináč] zusjm.cz
Drtinová Zuzana, Mgr. statutární zástupce z.drtinova [zavináč] zusjm.cz
Kuličová Romana, Bc. statutární zástupce r.kulicova [zavináč] zusjm.cz
Svatková Blanka ekonomka b.svatkova [zavináč] zusjm.cz

Seznam pedagogů

Klávesové nástroje

Mgr. Černíčková Irena, Ph.D. vedoucí oddělení, klavír, korepetice i.cernickova [zavináč] zusjm.cz
MgA. Bartáková-Vlachová Andrea, PhD. klavír, korepetice a.bartakova [zavináč] zusjm.cz
Bartošová Marie, MgA. klavír m.bartosova [zavináč] zusjm.cz
Cibulková Markéta, MgA. klavír m.cibulkova [zavináč] zusjm.cz
Cviková Olga, DiS., Bc. korepetice o.cvikova [zavináč] zusjm.cz
Kuličová Romana, Bc. klavír, korepetice r.kulicova [zavináč] zusjm.cz
Dimitrová Albena, Mgr. klavír a.dimitrova [zavináč] zusjm.cz
Dimitrová Stiliana, Bc. klavír s.dimitrova [zavináč] zusjm.cz
Bernovský Ondřej, MgA. klavír, cembalo, korepetice o.bernovsky [zavináč] zusjm.cz
Holcová Jarmila, MgA. klavír, korepetice j.holcova [zavináč] zusjm.cz
Cherkashyna Irina klavír, korepetice i.cherkashyna[zavináč] zusjm.cz
Kaniaková Ljodyna Jana, Dis. klavír j.kaniakova [zavináč] zusjm.cz
Konopová Kateřina MgA., ArtD. klavír, korepetice

k.konopova [zavináč] zusjm.cz

Kürstenová Barbara, Bc. klavír, korepetice b.kurstenova [zavináč] zusjm.cz
Kolář Pavel, Bc. akordeon p.kolar [zavináč] zusjm.cz
Mašková Michaela, Mgr. klavír m.maskova [zavináč] zusjm.cz
Míč Miroslav, MgA. klavír, korepetice m.mic [zavináč] zusjm.cz
Michalová Anna, MgA. klavír a.michalova[zavináč] zusjm.cz
Nikolová Iliana, Mgr. klavír, cembalo, korepetice i.nikolova [zavináč] zusjm.cz
Píchová Hana klavír, korepetice h.pichova [zavináč] zusjm.cz
Podaná Marcela, Mgr. korepetice m.podana [zavináč] zusjm.cz
Roskotová Alena klavír a.roskotova [zavináč] zusjm.cz
Sirakov Blanka, Mgr. klavír b.sirakov[zavináč]zusjm.cz
Stará Anna, MgA. klavír a.stara [zavináč] zusjm.cz
Václavovičová Alena klavír, korepetice, akordeon a.vaclavovicova [zavináč] zusjm.cz

Kytara

Herzová Zuzana vedoucí oddělení,kytara z.herzova [zavináč] zusjm.cz
Andrštová Markéta, Mgr. kytara m.andrstova [zavináč] zusjm.cz
Cába Martin, Bc. kytara m.caba [zavináč] zusjm.cz
Homola Martin, DiS. kytara, el. kytara m.homola [zavináč] zusjm.cz
Khaouaj Omar kytara o.khaouaj [zavináč] zusjm.cz
Pulpánová Helena, Mgr. kytara h.pulpanova [zavináč] zusjm.cz
Prchlíková Lucie, Dis. kytara l.prchlikova [zavináč] zusjm.cz
Vimrová Soňa, MgA. kytara s.vimrova [zavináč] zusjm.cz
Šimková Hana kytara h.simkova [zavináč] zusjm.cz
Dvorská Marie, Dis. kytara, baskytara m.dvorska [zavináč] zusjm.cz
Žára Miroslav, MgA. kytara m.zara [zavináč] zusjm.cz

Smyčcové nástroje

Čihák Jiří vedoucí odd., housle, dudy j.cihak [zavináč] zusjm.cz
Janoušek Jiří housle j.janousek [zavináč] zusjm.cz
Purgerová Marie violoncello m.purgerova [zavináč] zusjm.cz
Samojlov Dmitrij, Mgr. housle d.samojlov [zavináč] zusjm.cz
Sedlák Martin, MgA. violoncello m.sedlak [zavináč] zusjm.cz
Sedláková Hůlová Lucie, MgA. housle l.sedlakova [zavináč] zusjm.cz
Svěcená Julie M.A. housle j. svecena [zavináč] zusjm.cz
Dvorská Marie, Dis. kontrabas m.dvorská [zavináč] zusjm.cz

Dechové nástroje

Dittrichová Lucie, MgA. vedoucí oddělení, klarinet, saxofon l.dittrichova[zavináč] zusjm.c
Petříková Jitka vedoucí odd. zobcových fléten, zobcová flétna j.petrikova [zavináč] zusjm.cz
Doležal Kamil, Mgr. klarinet, saxofon k.dolezel [zavináč] zusjm.cz
Blažek Daniel klarinet, saxofon, zobcová flétna d.blazek [zavináč] zusjm.cz
Grau Petr flétna, zobcová flétna p.grau [zavináč] zusjm.cz
Hlucháň František, Mgr. klarinet, saxofon f.hluchan [zavináč] zusjm.cz
Kleprlíková Lenka flétna, zobcová flétna l.kleprlikova [zavináč] zusjm.cz
Krejčí Věra, Mgr. flétna, zobcová flétna v.krejci [zavináč] zusjm.cz
Květoňová Nikola, MgA. flétna, zobcová flétna n.kvetonova [zavináč] zusjm.cz
Maršálek Jiří, Mgr. flétna, zobcová flétna j.marsalek [zavináč] zusjm.cz
Pacourek Robert, Bc. klarinet, zobcová flétna r.pacourek [zavináč] zusjm.cz
Petrusová Villma, BcA. lesní roh, zobcová flétna v.petrusova [zavináč] zusjm.cz
Pohnán Jiří, MgA. trubka, zobcová flétna j.pohnan [zavináč] zusjm.cz
Ptáková Anna, MgA. klarinet, zobcová flétna a.ptakova [zavináč] zusjm.cz
Vaňková Simona, MgA. klarinet, zobcová flétna s.vankova [zavináč] zusjm.cz

Bicí nástroje

Helešic Jaromír bicí nástroje j.helesic [zavináč] zusjm.cz
Fingl Karel bicí nástroje  k.fingl [zavináč] zusjm.cz

Synthezátory, samplery, sequencery

Procházka Jiří j.prochazka [zavináč] zusjm.cz

Sólový zpěv

Žárová Hana, MgA. vedoucí oddělení, sólový zpěv h.zarova[zavináč] zusjm.cz
MgA. Barth Václav, PhD. sólový zpěv v.barth [zavináč] zusjm.cz
Lahodová Anna - Marie, Mgr. sólový zpěv a.lahodova[zavináč] zusjm.cz
Štěpánová-Šimůnková Daniela, MgA. sólový zpěv

d.stepanova [zavináč] zusjm.cz

Sborový zpěv

Drtinová Zuzana, Mgr. vedoucí oddělení, sborový zpěv z.drtinova [zavináč] zusjm.cz
Esserová Lea, Mgr. sborový zpěv l.esserová [zavináč] zusjm.cz
Härtingová Barbora, Bc. sborový zpěv b.hartingova [zavináč] zusjm.cz
Lahodová Anna-Marie, Mgr. sborový zpěv a.m.lahodova 
[zavináč] zusjm.cz
 
Mgr. Spiritová Martina, Ph.D. sborový zpěv m.spiritova [zavináč] zusjm.cz
Řepová Karolína, Mgr. sborový zpěv k.repova [zavináč] zusjm.cz

 

Přípravná hudební výchova a všeobecná hudební výchova

Mgr. Spiritová Martina, Ph.D. vedoucí oddělení m.spiritova [zavináč] zusjm.cz
Štěpánová Adéla   a.stepanova @ zusjm. cz
Holásek Oldřich, Mgr.   o.holasek[zavináč] zusjm.cz

Literárně-dramatický obor

Hodinová Eva vedoucí oddělení e.hodinova [zavináč] zusjm.cz

Taneční obor

Janatová Simona, Mgr. vedoucí oddělení s.janatova [zavináč] zusjm.cz
Polanská Hana, MgA.   h.polanska [zavináč] zusjm.cz
Ornstová Eva,MgA.   e.ornstova [zavináč] zusjm.cz
Černá Valerie, PaedDr. korepetice v.cerna [zavináč] zusjm.cz
Podaná Marcela korepetice m.podana [zavináč] zusjm.cz

Výtvarný obor

Tragan Otakar, Ak.mal. vedoucí oddělení o.tragan [zavináč] zusjm.cz
Bartosinská Pavla, Mgr.   p.bartosinska [zavináč] zusjm.cz
Krampl Tomáš, MgA.   t.krampl [zavináč] zusjm.cz

Ostatní zaměstnanci

Effenbergerová Jana  
Hlucháňová Eva, Mgr.  
Chmelenský Karel  
Kočovská Lucie  
Matoušková Hana h.matouskova [zavináč] zusjm.cz
Miroslav Marek m.marek [zavináč] zusjm.cz
Virlová Jaroslava