Základní umělecká škola Jižní Město, Praha

Trio příčných fléten

Umělecký vedoucí Petr Grau

Soubor vznikl v roce 2012.

V současné době hraje ve složení František Hrubý, Evelína Čížková, Vojtěch Řezák.

Soubor se zúčastnil soutěže ZUŠ v roce 2013. v krajském kole soutěže ZUŠ získal 1. cenu s postupem do celostátního kola. V celostátním kole ZUŠ získalo Trio příčných fléten  1. cenu