Základní umělecká škola Jižní Město, Praha

Komorní soubory zaměřené na barokní hudbu

Umělecký vedoucí Ilijana Nikolová

Od roku 2005 na naší škole funguji komorní soubory s cembalem, zaměřené na interpretaci barokní hudby. Snažíme se vést mladou generaci, aby vnímala a hrála tuto nádhernou hudbu podle moderních trendů v hudebním životě. Navazuje na znalosti žáků z historie i dějin výtvarného umění a velmi je obohacuje.

Naše barokní soubory maji velké úspěchy na soutěžích. V roce 2007 a 2010 získaly dvakrát 1. a jednu 2. cenu v celostátním kole soutěží ZUŠ a mnoho cen v krajském kole soutěže ZUŠ. Komorní soubory vystupují na koncertech na půdě školy a v Praze. V roce 2013 se zučastnily koncertu v rámci projektu partnerských škol v Anežském klášteře a následně vystupovaly  v Polsku. Soubory barokního zaměření jsou oblíbené u našich studentů i pedagogů.

Soubor Estrella byl založen v roce 2006 a v r.2007 a 2010 vyhrál 1. cenu v krajském kole soutěže MŠMT a 1. cenu v celostátním kole téže soutěže.Soubor La Follia byl založen v roce 2009 a v roce 2010 vyhrál 1. cenu v krajském a 2. cenu v celostátním kole soutěže MŠMT.V roce 2012 výhrál 1. cenu soutěže Concerto Bohemia.