Základní umělecká škola Jižní Město, Praha

Trumpetové kvarteto „TROMPETINA“

Umělecký vedoucí Jiří Pohnán

Kvarteto vzniklo v roce 2012 a je tvořeno žáky naší školy: Anastázií Chalupovou, Matějem Němcem, Richardem Fritschem a Jáchymem Chalupou. Za dobu svojí krátké existence se kvarteto zúčastnilo ústředního kola národní soutěže ZUŠ v komorní hře, získalo první cenu na soutěži komorních ansámblů JIŽNÍ MĚSTO MUSIC. Soubor vystupuje na různých veřejných akcích. Repertoár tohoto souboru tvoří skladby renesanční, barokní, romantické a soudobá díla.