Základní umělecká škola Jižní Město, Praha

Přípravný smyčcový soubor

Umělecký vedoucí Jiří Čihák

Soubor je určen pro žáky 2. – 4. ročníků smyčcového oddělení. Zabývá se interpretací lidových písní a drobných skladeb v jednoduchých hudebních úpravách. Soubor vystupuje na školních koncertech. V roce 2012 získal 2. cenu v krajském kole Národní soutěže ZUŠ.