Základní umělecká škola Jižní Město, Praha

Kytarový soubor

Umělecký vedoucí Zuzana Herzová, Soňa Vimrová

Kytarový soubor byl založen v roce 2006. Do souboru jsou přijímány děti přibližně od třetího ročníku, hrají  skladby všech hudebních období. Často jsou to úpravy známých melodií podle přání dětí. Zkoušky souboru probíhají na hlavní budově v Křtinské ulici, nebo na pobočce v ulici Jana Růžičky, děti si tedy mohou lépe vybrat termín zkoušek podle svých potřeb. Obvykle se schází okolo 115 dětí. V Křtinské ul. vede soubor MgA. Soňa Vimrová,  v ul. Jana Růžičky paní Zuzana Herzová. Kytarový soubor vystupuje každoročně na školních koncertech.

…fotky z vernisáže na Chodovské tvrzi 7. ledna 2015