Základní umělecká škola Jižní Město, Praha

Literárně dramatický soubor PRTĚ

 P r t ě

- soubor nejmenších dětí (6-9let; přípravný,1.a 2.ročník/I.stupně) každoročně připravuje představení z kratších poetických textů propojené s pohybem a jevištní akcí všech dětí souboru