Základní umělecká škola Jižní Město, Praha

 Zpět

CENA PRAŽSKÝ UČITEL PRO JIŘÍHO JANOUŠKA

06.06.2018

Blahopřejeme! Padagog Jiří Janoušek získal ocenění Magistrátu hl. m. Prahy - PRAŽSKÝ UČITEL 2018