Základní umělecká škola Jižní Město, Praha

Rozvrh hodin 2017/2018

Přípravná hudební výchova (PHV)

Křti​nská: Pobočka J. Růžičky:
pondělí 14:00 – 15:40
sbor + PHV
Drtinová
Tausingerová
středa 14:00 – 15:35
sbor + PHV

Glaserová
Tausingerová

pondělí 14:55 – 16:35
sbor + PHV
Drtinová
Tausingerová
středa 14:50 – 16:25
sbor + PHV
Glaserová
Tausingerová
úterý 14:00 – 15:40
sbor + PHV
Glaserová
Tausingerová
čtvrtek 14:00 – 15:35
PHV + sbor
Malcová
Glaserová
pátek 14:50 – 16:25
sbor + PHV
Drtinová
Tausingerová

Všeobecná hudební výchova (VHV)

Křtinská: Pobočka J. Růžičky:
1.ročník
pondělí 14:00 – 14:45 Tausingerová středa 14:00 – 14:45 Tausingerová
      čtvrtek 14:50 – 15:35 Tausingerová
středa 14:50 – 15:35 Malcová
čtvrtek 15:40 – 16:25 Malcová
pátek 14:00 – 14:45 Tausingerová
2.ročník
pondělí 16:40 - 17:25 Tausingerová      
úterý 14:00 – 14:45 Tausingerová středa 16:30- 17:15 Tausingerová
středa 16:30 – 17:15 Malcová čtvrtek 14:00- 14:45 Tausingerová
čtvrtek 14:50 – 15:35 Malcová
pátek 14:50 - 15:35 Tausingerová
3.ročník
úterý 16:35 – 17:20 Tausingerová středa 17:20 - 18:05 Tausingerová
středa 14:00 – 14:45 Malcová čtvrtek 15:40 – 16:25 Tausingerová
čtvrtek 16:30 – 17:15 Malcová
4.ročník
úterý 15:45 – 16:30 Tausingerová čtvrtek 16:30 – 17:15 Tausingerová
středa 15:40 – 16:25 Malcová
5.ročník
středa 17:20 – 18:05 Malcová čtvrtek 17:20 – 18:05 Tausingerová
čtvrtek 17:20 - 18:05 Malcová      

Pražská kantiléna

Rozvrh zkoušek oddělení sborového zpěvu
Pondělí Koťátka
14.00 – 14.45
Koťátka
14.55 – 15.40
Kuřátka
15.50 – 16.35

Kantilénka
16.45 – 18.15

Úterý Koťátka
14.00 – 14.45
Kantilénka
15.00 – 16.30
Dětský sbor
17.00 – 18.30
Dívčí sbor
18.45 – 20.15
Středa* Koťátka
14.00 – 14.45
Koťátka
14.50 – 15.35

 

Kuřátka
15.40 – 16.25

 

 

Kantilénka
16.30 – 18.00
Čtvrtek Kuřátka
14.00 – 14.45
Koťátka
14.50 – 15.35
Kantilénka
15.45 – 17.15
Dětský sbor
17.30 – 19.00
Pátek   Koťátka
14.50 – 15.35
   

* Středeční výuka probíhá v ZUŠ J. Růžičky

 

Aulodie

ZUŠ Křtinská: pedagog Simona Vaňková

  • Auloďata – pátek 13:30 – 14:15 hod.
  • Aulodie - pátek 14:20 - 15:05 hod.

ZUŠ J. Růžičky: pedagog Jitka Petříková

  • Auloďata přípravka - úterý 15.40 – 16.25 hod.
  • Auloďata - středa 17.00 – 17.45 hod.
  • Aulodie - pondělí 17.00 – 17.45 hod.

Smyčcové sbory

 

  • Přípravný smyčcový orchestr – čtvrtek 16:30 – 18:00 hodin, pedagog J. Čihák
  • Komorní smyčcový orchestr – pondělí 18:00 – 19:30 hodin, pedagog D. Samoilov
  • Hájíček – středa 17:00 – 18:30 hodin, pedagog J. Janoušek

Docházka je povinná pro žáky smyčcového oddělení.

Kytarový soubor

ZUŠ Křtinská pondělí 15:30 – 16:15 S. Rumlarová / mladší žáci
ZUŠ Křtinská pondělí 16:30 – 17:40 M. Žára / starší žáci
ZUŠ J. Růžičky pondělí 16:30 – 17:40 Z. Herzová

Soubor dechových nástrojů

ZUŠ Křtinská pátek 15:10 – 15:55 Simona Vaňková
ZUŠ J. Růžičky středa 16:30 – 17:15 Lenka Kleprlíková

Taneční oddělení

ZUŠ J.M. – Křtinská
Pondělí
14.00 – 14.45
Předškolní - noví žáci
E. Ornstová
15.00 – 16.30
2. + 3. ročník
E. Ornstová
16.45 – 18.15
Švihadlo
E. Ornstová
18.30 – 20.00
Švih
E. Kopecká
Úterý
14.00 – 15.30
2. roč
S. Janatová
15.40 – 17.10
1. ročník
S. Janatová
 
Středa
14.00 – 15.30
1. ročník
S. Janatová
15.40 – 17.10
3.-4. ročník
S. Janatová
17.20 – 18.05
Přípravka
S. Janatová
18.20 – 19.50
Švih
E. Kopecká
Čtvrtek
14.00 – 15.30
5. ročník
S. Janatová
15.40 – 17.10
6. ročník
S. Janatová

17.20 – 18.50
4. ročník
S. Janatová

Pátek
14.15 – 15.45
6.-7. ročník
S. Janatová
 
Pobočka J. Růžičky
Pondělí
  15.10 – 16.40
1. - 2. ročník
S. Janatová
16.50 – 18.20
4. - 5. ročník
S. Janatová
 
16.00 – 17.30
3. + 4. ročník
E. Kopecká 

Výtvarný obor

  Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
Křtinská 14.00 – 16.15
3.+4. roč.
P. Bartosinská

16.25 – 18.40
5. + 6. roč.
P. Bartosinská

14.00 – 16.15
PVV + 1. roč.
P. Bartosinská

16.25 – 18.40
 7. roč. + II.st.
P.Bartosinská

14.00 – 16.15
1. + 2. roč.
T. Krampl

16.30 – 18.45
4. + 5. roč.
T. Krampl

14.00 – 16.15
2. + 3. roč.
T. Krampl

16.30 – 18.45
6. + 7. roč.
T. Krampl

14.00 – 16.15
4. + 5. roč.
T. Krampl

16.30 – 18.45
II.st.
T. Krampl

J.Růžičky 14.00 – 16.15
PVV + 1. roč.
O. Tragan

16.30 – 18.45
 6. + 7. roč. + II.st.
O. Tragan

14.00 – 16.15
PVV + 1. roč.
O. Tragan

16.30 – 18.45
7. roč. + II. st.
O. Tragan

14.00 – 16.15
2. + 3.roč.
P. Bartosinská

16.20 – 18.35
3.+ 4. roč.
P. Bartosinská

14.00 – 16.15
2. + 3. roč.
O. Tragan

16.30– 18.45
5. + 6.roč
O. Tragan

14.00 – 16.15
4. + 5. roč.
O. Tragan

Literárně-dramatický obor

úterý 14.00 – 15.40 Soubor „Prtě“( přípravná třída, nejmenší děti)

16.30 – 16.55

Individuální výuka – Sólový přednes

17.00 – 19.30

Soubor „JEDNABÁSEŇ“ ( I. – IV. ročník II. stupně, SD)
středa 15.45 – 18.15 Soubor „PÍSKLE“ ( 3. – 5. ročník)
čtvrtek 15.20 – 15.45 Indiviuální výuka - Sólový přednes
  16.00 - 18.30 Soubor "ELÁHOP!" (5. - 7. roč.)