Základní umělecká škola Jižní Město, Praha

Rozvrh hodin 2018/2019

Přípravná hudební výchova (PHV)

Křti​nská: Pobočka J. Růžičky:
pondělí 14:00 – 15:40
sbor + PHV
Drtinová
Tausingerová
středa 14:00 – 15:35
sbor + PHV

Glaserová
Tausingerová

pondělí 14:55 – 16:35
sbor + PHV
Drtinová
Tausingerová
středa 14:50 – 16:25
sbor + PHV
Glaserová
Tausingerová
úterý 14:00 – 15:40
sbor + PHV
Glaserová
Dobiášová
čtvrtek 14:00 – 15:35
PHV + sbor
Dobiášová
Glaserová
pátek 14:50 – 16:25
sbor + PHV
Drtinová
Tausingerová

Všeobecná hudební výchova (VHV)

Křtinská: Pobočka J. Růžičky:
1.ročník
pondělí 14:00 – 14:45 Tausingerová středa 14:00 – 14:45 Tausingerová
úterý 15:45 – 16:30 Dobiášová      
středa 14:50 – 15:35 Dobiášová
čtvrtek 15:40 – 16:25 Dobiášová
pátek 14:00 – 14:45 Tausingerová
2.ročník
pondělí 16:40 - 17:25 Tausingerová      
úterý 14:00 – 14:45 Dobiášová středa 16:30- 17:15 Tausingerová
středa 15:40 – 16:25 Dobiášová čtvrtek 14:00- 14:45 Tausingerová
čtvrtek 14:50 – 15:35 Dobiášová
pátek 14:50 - 15:35 Tausingerová
3.ročník
úterý 16:35 – 17:20 Dobiášová      
středa 14:00 – 14:45 Dobiášová čtvrtek 14:50 – 15:35 Tausingerová
čtvrtek 16:30 – 17:15 Dobiášová
4.ročník
úterý 17:25 – 18:10 Dobiášová čtvrtek 15:40 – 16:25 Tausingerová
středa 16:30 – 17:15 Dobiášová
5.ročník
středa 17:20 – 18:05 Dobiášová čtvrtek 16:30 – 17:15 Tausingerová
           

Pražská kantiléna

Rozvrh zkoušek oddělení sborového zpěvu
Pondělí Koťátka
14.00 – 14.45
Koťátka
14.55 – 15.40
Kuřátka
15.50 – 16.35

Kantilénka
16.45 – 18.15

Úterý Koťátka
14.00 – 14.45
Kantilénka
15.00 – 16.30
Dětský sbor
17.00 – 18.30
Dívčí sbor
18.45 – 20.15
Středa* Koťátka
14.00 – 14.45
Koťátka
14.50 – 15.35

 

Kuřátka
15.40 – 16.25

 

 

Kantilénka
16.30 – 18.00
Čtvrtek Kuřátka
14.00 – 14.45
Koťátka
14.50 – 15.35
Kantilénka
15.45 – 17.15
Dětský sbor
17.30 – 19.00
Pátek   Koťátka
14.50 – 15.35
   

* Středeční výuka probíhá v ZUŠ J. Růžičky

 

Aulodie

ZUŠ Křtinská: pedagog Simona Vaňková

  • Auloďata – pátek 13:30 – 14:15 hod.
  • Aulodie - pátek 14:20 - 15:05 hod.

ZUŠ J. Růžičky: pedagog Jitka Petříková

  • Auloďata  - úterý 15.40 – 16.25 hod.
  • Aulodie - středa 17.00 – 17.45 hod.
  • Tibia Pragensis - pondělí 17.00 – 17.45 hod.

Smyčcové sbory

 

  • Přípravný smyčcový orchestr – čtvrtek 16:40 – 18:10 hodin, pedagog J. Čihák
  • Komorní smyčcový orchestr – pondělí 18:00 – 19:30 hodin, pedagog D. Samoilov
  • Hájíček – středa 17:00 – 18:30 hodin, pedagog J. Janoušek

Docházka je povinná pro žáky smyčcového oddělení.

Kytarový soubor

ZUŠ Křtinská pondělí 16:00 – 16:45 S. Rumlarová / mladší žáci
ZUŠ Křtinská pondělí 17:00 – 17:45 M. Žára / starší žáci
ZUŠ J. Růžičky pondělí 16:30 – 17:40 Z. Herzová

Soubory dechových nástrojů

Přípravný dechový soubor

ZUŠ Křtinská

pátek 15:10 – 15:55 Simona Vaňková

Hudba z Marsu

ZUŠ Křtinská

pátek 16:00 – 16:45 Simona Vaňková

Taneční oddělení

ZUŠ J.M. – Křtinská
Pondělí
14.00 – 14.45
Přípravka
E. Ornstová
15.00 – 16.30
3. + 4. ročník
E. Ornstová
16.45 – 19.00
II.cyklus Švihadlo
E. Ornstová
 
Úterý
14.30 – 16.00
3. roč
S. Janatová
16.10 – 17.40
2. ročník
S. Janatová
17.50 – 19.20
II.cyklus Ballábile
A. Kopecká
Středa
14.00 – 15.30
1. ročník
S. Janatová
15.40 – 17.10
4.-5. ročník
S. Janatová
17.20 – 18.50
soubor
S. Janatová
 
Čtvrtek
14.00 – 14.45
přípravka - noví žáci
S. Janatová
 
15.00 – 15.45
předškolní
S. Janatová

16.00 – 17.30
6. - 7. ročník
S. Janatová

17.40 – 19.10
5. ročník
S. Janatová
19.20 – 20.05
II.cyklus Ballábile
A. Kopecká
Pátek
14.30 – 16.00
soubor
A. Kopecká
 
Pobočka J. Růžičky
Pondělí
14.00 – 14.45
přípravka - předškolní
S. Janatová
15.00 – 16.30
2. - 3. ročník
S. Janatová
16.40 – 18.10
5. - 6. ročník
S. Janatová
 
16.00 – 17.30
4. ročník
A. Kopecká 

Výtvarný obor

  Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
Křtinská 14.00 – 16.15
4.+5. roč.
P. Bartosinská

16.25 – 18.40
6. + 7. roč.+II.st.
P. Bartosinská

14.00 – 16.15
1. + 2. roč.
P. Bartosinská

16.25 – 18.40
 6. + 7. roč. + II.st.
P.Bartosinská

14.00 – 16.15
1. + 2. roč.
T. Krampl

16.30 – 18.45
4. + 5. roč.
T. Krampl

14.00 – 16.15
2. + 3. roč.
T. Krampl

16.30 – 18.45
5. + 6. roč.
T. Krampl

14.00 – 16.15
3. + 4. roč.
T. Krampl

16.30 – 18.45
7. roč. + II.st.
T. Krampl

J.Růžičky 14.00 – 16.15
PVV + 1. roč.
O. Tragan

16.30 – 18.45
 6. + 7. roč. + II.st.
O. Tragan

14.00 – 16.15
1. + 2. roč.
O. Tragan

16.30 – 18.45
5.+ 6. roč + II. st.
O. Tragan

14.00 – 16.15
3. + 4.roč.
P. Bartosinská

16.25 – 18.40
4.+ 5. roč.
P. Bartosinská

14.00 – 16.15
3. + 4. roč.
O. Tragan

16.30– 18.45
5. + 6.roč
O. Tragan

15.00 – 17.15
4. + 5. roč.
O. Tragan

Literárně-dramatický obor

úterý 14.00 – 15.40 Soubor „Prtě“( přípravná třída, nejmenší děti)

16.30 – 16.55

Individuální výuka – Sólový přednes

17.00 – 19.30

Soubor „JEDNABÁSEŇ“ ( I. – IV. ročník II. stupně, SD)
středa 15.45 – 18.15 Soubor „PÍSKLE“ ( 3. – 5. ročník)
čtvrtek 15.20 – 15.45 Indiviuální výuka - Sólový přednes
  16.00 - 18.30 Soubor "ELÁHOP!" (5. - 7. roč.)