Základní umělecká škola Jižní Město, Praha

Rozvrh hodin 2019/2020

 

Přípravná hudební výchova (PHV)

Křti​nská: Pobočka J. Růžičky:
pondělí 14:00 – 15:35
sbor + PHV
Drtinová
Tausingerová
středa 14:00 – 15:35
sbor + PHV

Macasová
Tausingerová

pondělí 14:50 – 16:25
sbor + PHV
Drtinová
Tausingerová
středa 14:50 – 16:25
sbor + PHV
Macasová
Tausingerová
úterý 14:00 – 15:35
sbor + PHV
Macasová
Spiritová
čtvrtek 14:50 – 16:25
PHV + sbor
Macasová
Spiritová
pátek 14:50 – 16:25
sbor + PHV
Drtinová
Tausingerová

Všeobecná hudební výchova (VHV)

Křtinská: Pobočka J. Růžičky:
1.ročník
pondělí 14:00 – 14:45 Tausingerová středa 14:00 – 14:45 Tausingerová
úterý 15:40 – 16:25 Spiritová čtvrtek 14:50 - 15:35 Tausingerová
středa 14:50 – 15:35 Spiritová
čtvrtek 14:00 – 14:45 Spiritová
pátek 14:00 – 14:45 Tausingerová
2.ročník
pondělí 16:30 - 17:15 Tausingerová      
úterý 14:00 – 14:45 Spiritová      
středa 15:40 – 16:25 Spiritová čtvrtek 14:00- 14:45 Tausingerová
čtvrtek 14:50 – 15:35 Spiritová
pátek 14:50 - 15:35 Tausingerová
3.ročník
úterý 16:30 – 17:15 Spiritová středa 16:30 - 17:15 Tausingerová
středa 14:00 – 14:45 Spiritová čtvrtek 15:40 - 16:25 Tausingerová
čtvrtek 16:30 – 17:15 Spiritová
4.ročník
úterý 17:20 – 18:05 Spiritová čtvrtek 16:30 – 17:15 Tausingerová
     
5.ročník
středa 16:30 - 17:15 Spiritová čtvrtek 17:20 - 18:05 Tausingerová
           
     

Příprava

pro SŠ

středa 17:20 - 18:05 Spiritová    

Pražská kantiléna

Rozvrh zkoušek oddělení sborového zpěvu
Pondělí Koťátka
14.00 – 14.45

Koťátka
14.50 – 15.35

Kuřátka
15.40 – 16.25

Kantilénka
16.30 – 18.00

Úterý Koťátka
14.00 – 14.45
Kantilénka
14:55 – 16.25
Dětský sbor
17.00 – 18.30
Dívčí sbor
18.45 – 20.15
Středa

Kantilénka
14.00 – 15:30

 

Koťátka

14:00  - 14:45

budova J. Růžičky

Koťátka

14:50 - 15:35

budova J. Růžičky

 

Kuřátka

15:40 - 16:25

budova J. Růžičky

Kantilénka

16:30 - 18:00

budova J. Růžičky

 

Čtvrtek Kuřátka
14.00 – 14.45
Koťátka
14.50 – 15.35
Kantilénka
15.45 – 17.15
Dětský sbor
17.30 – 19.00
Pátek   Koťátka
14.50 – 15.35
   

 

 

Aulodie

ZUŠ Křtinská: pedagog Simona Vaňková

  • Auloďata – pátek 13:30 – 14:15, orchestrální zkušebna
  • Aulodie - pátek 14:20 - 15:30, orchestrální zkušebna

ZUŠ J. Růžičky: pedagog Jitka Petříková

  • Auloďata  - úterý 15.50 – 17.00 hod.
  • Aulodie - středa 16.55 – 17.40 hod.
  • Tibia Pragensis - pondělí 16.55 – 17.40 hod.

Smyčcové sbory

  • Přípravný smyčcový orchestr – čtvrtek 16:40 – 18:10 hodin, pedagog J. Čihák
  • Komorní smyčcový orchestr – pondělí 18:00 – 19:30 hodin, pedagog D. Samoilov
  • Hájíček – středa 17:00 – 18:30 hodin, pedagog J. Janoušek

Docházka je povinná pro žáky smyčcového oddělení.

Kytarový soubor a kapela

ZUŠ Křtinská        pondělí          16:00 - 17:15 hod       S. Vimrová - soubor
ZUŠ Křtinská     M. Žára  - 
ZUŠ J. Růžičky       pondělí     16:00 - 17:15 hod   Z. Herzová - soubor

Soubory dechových nástrojů

Přípravný dechový soubor

ZUŠ Křtinská

pátek 15:35 – 16:20 Simona Vaňková

Hudba z Marsu

ZUŠ Křtinská

pátek 16:25 – 17:35 Simona Vaňková

Taneční oddělení

ZUŠ J.M. – Křtinská
Pondělí
14.30 – 16.00
1. ročník
E. Ornstová
16.15 – 17.45
4. + 5. ročník
E. Ornstová
18.00– 19.15
II.cyklus Švih
E. Ornstová
 
Úterý
14.30 – 16.00
4. roč
S. Janatová
16.10 – 17.40
3. ročník
S. Janatová
 
Středa
14.00 – 15.30
1. - 2. ročník
S. Janatová
15.40 – 17.10
5.-6. ročník
S. Janatová
17.20 – 18.50
soubor I. (5. - 7. r.)
S. Janatová
 
Čtvrtek
14.00 – 14.45
Přípravka
S. Janatová
 
15.00 – 15.45
Předškolní (noví žáci)
S. Janatová

16.00 – 17.30
7. ročník
S. Janatová

17.40 – 19.10
6. ročník
S. Janatová
 
Pátek
15.00 – 16.00
soubor Švih (II. cyklus)
E. Ornstová
 
Pobočka J. Růžičky
Pondělí
14.00 – 14.45
Přípravka
S. Janatová
15.00 – 16.30
1. - 3. ročník
S. Janatová
16.40 – 18.10
6. - 7. ročník
S. Janatová
Středa

15.00 – 15.45
Předškolní/Přípravka
A. Kopecká

16.00 - 17.30     
5. ročník 

A. Kopecká

17.40 - 19.10

Soubor II (5.-7.)

A. Kopecká

Výtvarný obor

  Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
Křtinská 14.00 – 16.15
PVV+1. roč.
P. Bartosinská

16.25 – 18.40
5. + 6. roč.
P. Bartosinská

14.00 – 16.15
2. + 3. roč.
P. Bartosinská

16.25 – 18.40
 6. + 7. roč. + II.st.
P.Bartosinská

14.00 – 16.15
2. + 3. roč.
T. Krampl

16.30 –18.45
4. + 5. roč.
T. Krampl

14.00 – 16.15
1. + 2. roč.
T. Krampl

16.30 – 18.45
5. + 6. roč.+II.st
T. Krampl

14.00 – 16.15
3. + 4. roč.
T. Krampl

16.30 – 18.45
6. +7 roč + II.st.
T. Krampl

J.Růžičky 14.00 – 16.15
1 + 2. roč.
O. Tragan

16.25 – 18.40
 7. roč. +II.st.
O. Tragan

14.00 – 16.15
2. + 3. roč.
O. Tragan

16.25 – 18.40
6.+ 7. roč + II. st.
O. Tragan

14.00 – 16.15
PVV + 1.roč.
P. Bartosinská

16.25 – 18.40
4.+ 5. roč.
P. Bartosinská

14.00 – 16.15
3. + 4. roč.
O. Tragan

16.25– 18.40
6. + 7.roč
O. Tragan

15.00 – 17.15
5. + 6. roč.
O. Tragan

Literárně-dramatický obor

úterý 14.00 – 15.40 Soubor „Prtě“( přípravná třída, nejmenší děti)

16.30 – 16.55

Individuální výuka – Sólový přednes

17.00 – 19.30

Soubor „JEDNABÁSEŇ“ ( I. – IV. ročník II. stupně, SD)
středa 15.45 – 18.15 Soubor „PÍSKLE“ ( 3. – 5. ročník)
čtvrtek 15.20 – 15.45 Indiviuální výuka - Sólový přednes
  16.00 - 18.30 Soubor "ELÁHOP!" (5. - 7. roč.)