Základní umělecká škola Jižní Město, Praha

Akademie umění a kultury pro seniory hlavního města Prahy

Ve školním roce 2018/2019 otevíráme nový tříletý cyklus Akademie umění a kultury pro seniory hlavního města Prahy.
Studijní obory   : Výtvarný
                            : Taneční
                            : Hudební - Sborový zpěv
                                               - Sólový zpěv
                                               - Hra na klavír
                                               - Hra na kytaru
                                               - Hra na zobcovou flétnu
                                               - Hra na klarinet
                                               - Hra na saxofon
                                               - Hra na housle 
                                               - Komorní hra ( přihlásit se musí celý soubor)
 
Přihlášky budou k dispozici na webu školy a v kanceláři ZUŠ Křtinská.
Přihlášky je možno zasílat nebo osobně odevzdávat od 10. do 20. září 2018.
Přijato bude prvních 50 zájemců.
 
  1. STUDENTI AKDEMIE ZAČÍNAJÍCÍ V SEMESTRU 2018/2019 MOHOU SVÉ PŘIHLÁŠKY POSÍLAT OD 10. 9. 2018. DO TOHOTO DATA PŘIHLÁŠKY NEPŘIJÍMÁME.
  2. Akademie je určena seniorům 55+ a držitelům ZTP s trvalým bydlištěm v Praze
  3. Výuka je poskytována zdarma
  4. Zájemci nevykonávají přijímací ani závěrečné zkoušky
  5. Vzdělávání se realizuje jednou týdně a trvá 1 až 2 vyučovací hodiny
  6. První cyklus, trvající dva semestry, je ukončen vydáním certifikátů v rámci slavnostní promoce
  7. Absolventi budou mít možnost pokračovat ve studiu – druhém cyklu (čtyři semestry)
  8. ​Přihlášky jsou k dispozici v kanceláři školy nebo na školním webu do 25. září 2018

SLAVNOSTNÍ IMATRIKULACE STUDENTŮ PROBĚHNE 8. ŘÍJNA V KONCERTNÍM SÁLE ZUŠ KŘTINSKÁ, V 10.00

Zpráva o akademii

Dokumenty ke stažení