Základní umělecká škola Jižní Město, Praha

Akademie umění a kultury pro seniory hlavního města Prahy

  1. STUDENTI AKDEMIE ZAČÍNAJÍCÍ V SEMESTRU 2018/2019 MOHOU SVÉ PŘIHLÁŠKY POSÍLAT OD 10. 9. 2018. DO TOHOTO DATA PŘIHLÁŠKY NEPŘIJÍMÁME.
  2. Akademie je určena seniorům 55+ a držitelům ZTP s trvalým bydlištěm v Praze
  3. Výuka je poskytována zdarma
  4. Zájemci nevykonávají přijímací ani závěrečné zkoušky
  5. Vzdělávání se realizuje jednou týdně a trvá 1 až 2 vyučovací hodiny
  6. První cyklus, trvající dva semestry, je ukončen vydáním certifikátů v rámci slavnostní promoce
  7. Absolventi budou mít možnost pokračovat ve studiu – druhém cyklu (čtyři semestry)
  8. ​Přihlášky jsou k dispozici v kanceláři školy nebo na školním webu do 25. září 2018

SLAVNOSTNÍ IMATRIKULACE STUDENTŮ PROBĚHNE 8. ŘÍJNA V KONCERTNÍM SÁLE ZUŠ KŘTINSKÁ, V 10.00

Zpráva o akademii

Dokumenty ke stažení