Základní umělecká škola Jižní Město, Praha

 Zpět

Akademie třetího věku

26.08.2015

Základní umělecká škola Jižní Město rozevírá svou umělecko-vzdělávací náruč také seniorům

Ve školním roce 2015/2016 se ZUŠ Jižní město zařadí mezi ty instituce, jež projevily snahu zohlednit tvůrčí zájem občanů v seniorském věku v oblasti umění, a to jak hudebního a divadelního, tak výtvarného a tanečního. Lidé v postproduktivním věku zde budou moci naplnit své psychické potřeby – tvořivost, seberealizace, uplatnění, ale také potřeby sociální – možnost navazování kontaktů se svými vrstevníky či lidmi podobného zájmu. Projekt zvaný Akademie umění a kultury pro seniory hlavního města Prahy si klade za cíl také posilování duševní a fyzické kondice přihlášených zájemců. Tímto bude přispěno k většímu začleňování seniorů do společenského života, současně však bude podporován také osobnostní a profesní růst jednotlivých pedagogů ZUŠ.

Tento projekt byl již s úspěchem realizován v ZUŠ Hostivař a v akademickém roce 2015/2016 se do této akce zapojí dalších šest pražských základních uměleckých škol. Akademie bude zacílena na pražské seniory věkové kategorie 55+. Studium bude probíhat formou individuální či skupinové výuky, přednášek a seminářů. Součástí studia jsou také veřejná vystoupení či výstavy. Výuka je členěna na dva bloky, zimní semestr (říjen až leden) a letní semestr (únor až červen), a studenti nebudou podstupovat žádné hodnotící zkoušky.

Přihlásit se mohou úplní začátečníci i lidé umělecky pokročilí, jedinou podmínkou je včasné podání přihlášky, která je k vyzvednutí v kanceláři školy, nebo na webových stránkách www.zusjm.cz. Výuka bude probíhat jak v budově v ulici Křtinská (Háje), tak i v Jana Růžičky ( Kunratice).Nad celým projektem převzala záštitu radní Hlavního města Prahy, ing., Mgr. Irena Ropková.

Na otázku prvotních impulzů vedoucích k spoluúčasti na tomto projektu odpovídá ředitel ZUŠ Jižní Město Mgr. František Hlucháň: „Byl to především zájem ze strany samotných prarodičů, vodících své vnoučky do nejrůznější výuky v naší škole. Mnohdy by totiž chtěli dětem pomoci s domácí přípravou do výuky, ale nemají pro to základní znalosti toho či onoho oboru. Ti další třeba jen na uměleckou činnost neměli doposud čas a tímto jim otevřeme cestu k tomu, aby si své sny v tomto ohledu alespoň částečně splnili.“

Více informací