Základní umělecká škola Jižní Město, Praha

Přijímací řízení pro rok 2020/2021

Přijímací zkoušky do Základní umělecké školy Jižní Město pro školní rok 2020/2021 proběhnou

 • 12. a 13. května 2020  na obou budovách školy (výuka v tyto dny odpadá)
 • náhradní termín - 18.  května 2020  na obou budovách (výuka odpadá) 

Přihláška ke studiu je určena pro žáky, kteří úspěšně složili přijímací zkoušky.  Přihlášku naleznete na odkazu níže:

http://jphsw.cz/prihl/kla/prihlaska.php?uid=k039

Požadavky

Hudební obor
 • Žáci jsou individuálně zkoušeni z rytmických a sluchových dovedností (zazpívání libovolné písně, vyťukávání rytmu, intonace tónů podle klavíru).
 • Při přestupu z jiné školy dítě zahraje na hudební nástroj skladbu, kterou právě cvičí.
 • Děti jsou přijímány od 5 let pouze na sborový zpěv a na taneční obor.
Výtvarný obor
 • Žáci 1. – 3. tříd ZŠ při talentové zkoušce kreslí obrázek na dané téma např. pohádka, zvířátka apod.
 • Žáci od 4. třídy ZŠ a starší kreslí velmi jednoduché zátiší.
 • Děti si mohou s sebou přinést ukázky vlastních prací – není podmínkou.
Taneční obor
 • U dětí je zjišťována přirozená muzikálnost a rytmické cítění, talentová zkouška také obsahuje improvizační část.
 • Nutné vzít s sebou cvičební úbor a cvičební obuv.
 • Děti jsou přijímány od 5 let.
Literárně-dramatický obor
 • Dítě si připraví 1 báseň, 1 písničku. V rámci přijímacího řízení proběhne rozhovor týkající se motivace ke studiu.
 • Přezutí s sebou.
 • Děti jsou  přijímány od 6 let ( 1. třídy ZŠ ).