Rozvrhy

Rozvrhy

Smyčcové soubory

Komorní smyčcový orchestr (pedagog L. Sedláková) pondělí 17.45 - 19.15
Přípravný smyčcový soubor (pedagog J. Čihák) čtvrtek 16.45 - 18.15

Pěvecké sbory - PRAŽSKÁ KANTILÉNA

Pondělí Koťátka
14.00 - 14.45
Koťátka
14.50 – 15.35
Kuřátka
15.40 – 16.25
Kantilénka
16.30 – 18.00
Úterý Koťátka
13.45 – 14.30
Kantilénka
14.35 – 16.05
Dětský sbor/mladší/
16.10 – 17.20
Dětský sbor/starší/
17.25 – 18.55
Dívčí sbor
19.00 – 20.30
Středa Kantilénka
14.50 - 16.20
Koťátka*
14.00 - 14.45
Koťátka*
14.50 – 15.35
Kuřátka*
15.40- 16.25
Kantilénka*
16.30 – 18.00
Čtvrtek Kuřátka
14.00 - 14.45
Koťátka
14.50 - 15.35
Kantilénka
15.45 - 17.15
Dětský sbor/mladší/
17.30 -18.40
Dětský sbor/starší/
17.30 -19.00
Pátek Koťátka
14.35 - 15.20

* Výuka probíhá na odloučeném pracovišti ZUŠ – v budově v ul. Jana Růžičky 1179

Kuřátka - 45 min. (předškoláci) výuka 1x týdně
Koťátka - 45 min. (1. a 2. třída ZŠ + žáci PHV) výuka 1x týdně
Kantilénka - 90 min. (3. - 5. třída ZŠ) výuka 1x týdně
Pražská kantiléna - dětský sbor /mladší/ - 70 min. výuka 2x týdně
Pražská kantiléna - dětský sbor /starší/ - 90 min. výuka 2x týdně
Pražská kantiléna - dívčí sbor - 90 min. výuka 1x týdně

Výtvarný obor

Křtinská

Pavla Bartosinská
Po 14.00 – 16.15 2. a 3. ročník
Po 16.25 – 18.40 5. a 6. ročník
Út 14.00 – 16.15 3. a 4. ročník
Út 16.25 – 18.40 6. ročník + ll. stupeň
Stř. 14.00 – 16.15 1. a 2. ročník
Stř. 16.25 – 18.40 5. ročník + ll. stupeň
Tomáš Krampl
Stř. 14.00 – 16.15 1. + 2. ročník
Stř. 16.30 – 18.45 5. + 6. ročník
Čt 14.00 – 16.15 2. + 3. ročník
Čt 16.30 – 18.45 ll. stupeň
Čt 14.25 – 16.40 6. + 7. ročník
14.00 – 16.15 4. + 5. ročník
16.30 – 18.45 7. ročník + ll. stupeň

Pobočka J. Růžičky

Pavla Bartosinska
Stř. 14.00 – 16.15 Pvv + 1.+ 2. ročník
Stř. 16.25 – 18.40 5. + 6. + 7. ročník
Otakar Tragan
Po 14.00 – 16.15 1. + 2 + 3. ročník
Po 16.25 – 18.40 II. stupeň
Út 14.00 – 16.15 3. + 4. ročník
Út 16.25 – 18.40 ll. stupeň
Čt 14.25 – 16.40 4. + 5. ročník
Čt 16.45 – 19.00 5. + 6. + 7. ročník
15.00 – 17.15 II. stupeň

Taneční oddělení

Křtinská

PONDĚLÍ 14.00 - 14.45
Přípravka
Eva Ornstová
15.00 - 16.30
1. ročník
Eva Ornstová
16.45 - 18.15
2. ročník
Eva Ornstová
ÚTERÝ 14.00 - 15.30
2. ročník
Simona Janatová
15.45 - 17.15
3. ročník
Simona Janatová
17.30 - 19.00
7. ročník
Simona Janatová
STŘEDA 14.30 - 15.15
Předškolní - noví žáci
Simona Janatová
15.30 - 17.00
6. - 7. ročník
Simona Janatová
17.40 - 19.10
soubor Čas 19.10
Simona Janatová
ČTVRTEK 14.00 - 15.30
4. - 5. ročník
Simona Janatová
15.45 - 17.15
4. ročník
Simona Janatová
17.30 - 19.00
II. cyklus - soubor YS
Simona Janatová
PÁTEK 15.45 - 18.00
soubor Švih
Eva Ornstová

Pobočka J. Růžičky

PONDĚLÍ 14.15 - 15.45
5. - 6. ročník
Simona Janatová
16.00 - 17.30
6. - 7. ročník
Simona Janatová
ČTVRTEK 14.00 - 14.45
Přípravka, předškolní
Hana Polanská
15.00 -16.30
4. - 5. ročník
Hana Polanská
16.45 - 18.15
7. ročník a II.cyklus
Hana Polanská

Přípravná hudební výchova (PHV)

Křtinská

Pondělí 14:00 - 15:35
sbor + PHV
Drtinová
Štěpánová
Pondělí 14:50 - 16:25
sbor + PHV
Drtinová
Štěpánová
Úterý 13:45 - 15:20
sbor + PHV
Esserová
Spiritová
Čtvrtek 14:50 – 16:25
sbor + PHV
Spiritová
Holásek
Pátek 13:45 - 15:20
PHV + sbor
Holásek
Drtinová

Pobočka J. Růžičky

Středa 14:00 - 15:35
sbor + PHV
Spiritová
Štěpánová
Středa 14:50 - 16:25
sbor + PHV
Spiritová
Štěpánová

Všeobecná hudební výchova (VHV)

Křtinská

1. ročník pondělí
úterý
čtvrtek
pátek
14:00 - 14:45
15:25 - 16:10
14:00 - 14:45
15:25 - 16:10
Štěpánová
Spiritová
Holásek
Holásek
2. ročník pondělí
úterý
středa
čtvrtek
16:30 – 17:15
13:45 - 14:30
16:30 – 17:15
14:50 - 15:35
Štěpánová
Spiritová
Holásek
Holásek
3. ročník pondělí
úterý
středa
čtvrtek
17:20 – 18:05
17:05 - 17:50
14:00 - 14:45
17:20 – 18:05
Štěpánová
Spiritová
Holásek
Holásek
4. ročník středa
středa
čtvrtek
pátek
14:50 - 15:35
17:20 - 18:05
16:30 – 17:15
14:35 - 15:20
Holásek
Holásek
Holásek
Holásek
5. ročník středa
středa
čtvrtek
15:40 – 16:25
18:10 – 18:55
18:10 – 18:55
Holásek
Holásek
Holásek
Příprava pro SŠ úterý 16:15 - 17:00 Spiritová

Pobočka J. Růžičky

1. ročník pondělí
středa
15:40 – 16:25
14:00 - 14:45
Holásek
Štěpánová
2. ročník pondělí
středa
14:00 - 14:45
16:30 - 17:15
Holásek
Štěpánová
3. ročník pondělí
středa
14:50 - 15:35
17:20 - 18:05
Holásek
Štěpánová
4. ročník pondělí 17:20 - 18:05 Holásek
5. ročník pondělí
16:30 – 17:15 Holásek

Aulodie

ZUŠ Křtinská - pedagog Simona Vaňková Auloďata – pátek 14:00 - 14:45
Aulodie - pátek 14:50 - 15:35
ZUŠ J. Růžičky - pedagog Jitka Petříková Auloďata - úterý 15:50 - 17:00
Aulodie - středa 16:55 - 18:05
Tibia Pragensis - pondělí 18:05 – 18:50

Dechové soubory

ZUŠ Křtinská - pedagog Simona Vaňková Přípravný dechový soubor: pátek 15:40 – 16:25
Hudba z Marsu: pátek 16:30 – 17:40

Kytarové soubory

Křtinská Kytarový soubor - ped. vedení M. Cába
Pondělí 16:00 – 17:30
Komorní soubor - ped. vedení M. Žára
Úterý 18:10 – 19:20