Obor

Taneční obor

Aktuality

Aktualita – taneční obor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Curabitur sagittis ...
Zjistit více →

Základní informace

Taneční obor nabízí skvělou možnost, jak aktivně trávit svůj volný čas, naučit se něco nového a získat nové kamarády, protože výuka probíhá formou kolektivního vyučování. Tanec pomáhá dětem rozvíjet pozitivní vztah k fyzické aktivitě a ke zdraví.

Naši pedagogové seznamují žáky tvůrčí formou s různými tanečními technikami (lidový tanec, základy klasického tance, tanec scénický nebo-li výrazový) a improvizací. Podporují vlastní tvořivost každého žáka, rozvíjí dětskou osobnost, individualitu a talent, přibližují mu nový pohled na vnímání svého těla, prostoru, dynamiky prostoru, tvaru pohybu.

Úkolem pedagoga tanečního oboru je vyučovat tanci jako zážitku, který se stává součástí životní filozofie a životního stylu.

Nedílnou součástí vzdělávání žáků tanečního oboru je výuka podpořená hudebním pedagogem – korepetitorem, který se aktivně podílí na taneční výuce.

Žák si během studia na tanečním oddělení osvojí základy odborného vzdělání, které mu umožní uplatnit se jako tanečník v souborech zájmové umělecké činnosti nebo popřípadě připraví ke studiu na konzervatoři.

Průběh studia

Na I. a II. stupni základního studia se vyučuje

  • lidový tanec
  • moderní taneční techniky
  • taneční gymnastika a akrobacie
  • základy klasického tance

Docházka a časový horizont

  • 1 – 2 roky v přípravném studiu (PTV) 
  • 7  let v I. stupni
  • 4  roky ve II. stupni

Výuka probíhá ve skupinách, důležitou a nedílnou součástí je klavírní korepetice při výuce.

Vyvrcholením celoroční práce pedagogů, žáků a současně závěrečnou zkouškou je taneční představení všech žáků tanečního oddělení v divadle.

Při společné práci v kolektivu se děti učí zodpovědnosti za výsledné dílo a formují se tak jejich morální a volní vlastnosti.

Tančíme na dvou sálech (ZUŠ Jižní Město, pobočka Jana Růžičky)

Divider Image