Půjčovné

Půjčovné hudebních nástrojů

Půjčovné hudebních nástrojů pro rok 2023/2024

Akordeon 100,- Kč na jeden měsíc
Kytara 100,- Kč na jeden měsíc
Smyčcové nástroje 100,- Kč na jeden měsíc
Dechové nástroje 150,- Kč na jeden měsíc
Chalimeau 50,- Kč na jeden měsíc
Podklady pro úplatu za půjčení hudebních nástrojů Vám budou poslány e-mailem. Důležité upozornění: každé pololetí mají platby nové variabilní symboly ! Půjčovné musí být uhrazeno: do 15. září 2023 (splatnost za I. pololetí) do 15. února 2024 (splatnost za II. pololetí)