Akademie

Akademie pro seniory

Akademie umění a kultury pro seniory hlavního města Prahy

Aktuality

Aktualita – senioři

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Curabitur sagittis ...
Zjistit více →

Základní informace

Přihlašování do následujícího akademického běhu od září 2024 je uzavřeno, nyní zpracováváme došlé přihlášky a přijatí účastníci budou informováni o dalším postupu během září 2024.“

Plánované akce: 

5 .6. 2024 v 18:30 Koncertní sál ZUŠ Křtinská – Slavnostní koncert s vernisáží prací výtvarného oboru a závěrečná promoce studentů Akademie

Ke vzdělávání se mohou přihlásit seniorky a senioři, kteří mají chuť a čas se aktivně věnovat umělecké činnosti na neprofesionální úrovni. V rámci Akademie se nekonají žádné přijímací zkoušky a jediným kritériem přijetí je zájem o uměleckou činnost pod vedením kvalifikovaných učitelů ZUŠ.

Vzdělávání probíhá formou přizpůsobených individuálních nebo skupinových výuk, přednášek, cvičení, seminářů a koncertů, rozdělených do pololetních částí (zimních a letních semestrů). V průběhu vzdělávání nejsou studenti hodnoceni a semestry nekončí žádnou zkouškou (posluchači Akademie nestudují podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách).

Icon

Hudební obor

Taneční obor

Výtvarný obor

Dokumenty ke stažení