Obor

Hudební obor

Aktuality

Aktualita – hudební obor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Curabitur sagittis ...
Zjistit více →

Základní informace

Vyučuje se 1 – 2x týdně zpravidla v rozsahu 45 – 70 minut týdně.

Hudební nástroj:

 • klavír, cembalo, akordeon, housle, violoncello, kytara, zobcová flétna, sólový zpěv /doporučeno od 7 let = 2. tř. ZŠ/
 • příčná flétna, klarinet, saxofon, trubka, lesní roh, kontrabas, basová kytara, el. kytara, bicí nástroje /od 10 let/
 • dudy /od 9 let/

Sborový zpěv (od 5 let):

 • Kuřátka – pro předškolní děti
 • Koťátka – pro děti 1. a 2. tříd ZŠ
 • Kantilénka – pro děti 3. – 5. tříd ZŠ
 • Pražská kantiléna – dětský pěvecký sbor
 • Pražská kantiléna – dívčí pěvecký sbor
  (více v sekci umělecké soubory)

Studium se dělí na:

 • přípravné do 7 let
 • základní – I. stupeň do 14 let, II. stupeň do 18 let
 • studium pro dospělé od 19 let

Na I. stupni základního studia je povinná docházka do PVH (přípravná hudební výchova) a VHV (všeobecná hudební výchova). Žáci mohou navštěvovat také komorní a souborovou hru nejrůznějších žánrů a zaměření.

Co můžete studovat

Klavír

Cembalo

Synthezátory

Akordeon

Kytara

Baskytara

Housle

Violoncello

Kontrabas

Příčná flétna

Zobcová flétna

Klarinet

Saxofon

Lesní roh

Icon

Trubka

Bicí nástroje

Zpěv

Sborový zpěv

Hudební teorie

Dudy

Všeobecná hudební výchova

Přípravná hudební výchova (PHV)

V průběhu jednoho školního roku připravuje žáky pro další studium hudebního oboru v ZUŠ. Vychází z předpokladů, které žáci prokázali talentovou zkouškou – zábavnou formou přiměřenou věku podporuje a upevňuje cit pro výšku tónu a pohyb melodie, rozvíjí rytmické a tonální cítění, hudební paměť, představivost a elementární improvizační schopnosti. Je určena zejména pro žáky 1.a 2.tříd ZŠ. Děti se seznamují s elementární hudební teorií. Využíváme pracovní sešit: Martin Vozar – Pojďme si hrát (pracovní sešit pro PHV).

Všeobecná hudební výchova (VHV)

poskytuje rozšiřující hudební vzdělání s důrazem na celkový rozvoj hudebnosti žáka. Výuka spočívá především v hudebních činnostech neobsažených v hodinách nástrojové hry, při nichž se vytvářejí schopnosti a dovednosti rytmické, intonační, sluchové, improvizační a poslechové. Ve vyšších ročnících se také žáci seznamují například s členěním hudebních nástrojů a pěveckých hlasů, se základy hudebních forem a s významnými osobnostmi, díly i epochami světové hudby. Je určena pro žáky 1.-5.ročníku ZUŠ, 1x týdně 45 minut. Nedílou součástí je elementární výuka hudební teorie, která slouží především lepšímu pochopení a vhledu do skladeb, které děti cvičí v hodinách nástrojové hry. Každý pedagog učí dle svých materiálů, společně využíváme pracovní sešity: Martin Vozar – Hudební nauka pro ZUŠ pracovní sešit (pro jednotlivé ročníky).

Umělecké soubory

Žáci mají možnost zapojit se do činnosti souborů: komorní hudební soubory nebo orchestr, pěvecký sbor, taneční a divadelní soubory (viz sekce umělecké soubory)

Ostatní aktivity

 • řada vynikajících ocenění v různých soutěžích
 • pravidelné koncerty žáků, učitelů i významných umělců
 • velké vánoční a jarní koncerty
 • natáčení CD, spolupráce s Českou televizí a rozhlasem
 • organizování Folklórního festivalu, soutěže Jižní Město Music
 • pořádání Mezinárodních jazzových kurzů, Mezinárodních klavírních kurzů a hudebních seminářů
 • spolupráce s hudebními školami v Německu, Jihoafrické republice, SAE, na Slovensku a ve Švýcarsku
 • k dispozici dva komorní sály, Hudební klub s občerstvením
Divider Image