O nás

O nás

ZUŠ Jižní Město je významným centrem, které aktivně rozvíjí talenty, znalosti a dovednosti v umělecké oblasti. Její hlavní cíl spočívá v přípravě žáků na studium na středních a vysokých školách s uměleckým zaměřením. Kromě toho nabízí možnost kvalitního využití volného času díky široké škále aktivit a kurzů.

V rámci školy působí zkušení pedagogové, mnozí z nich jsou sami výkonnými umělci. Vyučují se zde čtyři hlavní obory: hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický. Žáci mají také možnost zapojit se do různých uměleckých souborů, jako jsou komorní hudební soubory, orchestr, pěvecký sbor, taneční a divadelní soubory.

Žáci nejenže vystupují jako sólisté, ale také se účastní veřejných vystoupení jako členové hudebních souborů. Jejich úspěchy nekončí pouze na místní úrovni, ale často se prosazují i na celostátních uměleckých soutěžích.

Škola aktivně pořádá různé kulturní akce, jako je například tradiční soutěž „Jižní Město Music“, folklorní festival „Jižní Město zpívá, hraje, tancuje“, Festival staré hudby a koncerty nejlepších žáků pod záštitou významných umělců jako jsou Ivo Kahánek, Štěpán Rak,  Jaroslav Svěcený, Milan Langer, Dana Vlachová nebo Václav Hudeček.  Svá CD natočily soubory Hájíček, Aulodie či pěvecký sbor Pražské kantiléna.

Díky mnoha kontaktům v zahraničí mají nejlepší žáci školy možnost účastnit se i zahraničních vystoupení, čímž se otevírá prostor pro mezinárodní výměnu a rozvoj jejich uměleckých dovedností.

Saxophone Image

Historie ZUŠ JM

V roce 1989 – 1990 byla naše škola pobočkou ZUŠ Praha 4, Lounských. 1.5. 1990 se osamostatnila a její ředitelkou se stala Miluše Kárová. V této době jsme měli 475 žáků a 22 učitelů. V roce 1991 převzal vedení současný ředitel Mgr. František Hlucháň.

Škola původně využívala jen dva pavilóny bývalé mateřské školky Juranova (dnes Křtinská), později po nezbytných stavebních úpravách se výuka rozšířila do všech čtyř pavilónů a byl vybudován koncertní sál. V roce 1996 se škola pro zájem studentů rozšířila o detašované pracoviště v ulici Jana Růžičky. V této moderní, esteticky i funkčně zdařilé budově, byl později zbudován divadelní sál. V témže roce byla v areálu Křtinská vybudována Letní scéna, kde se pořádaly jarní vystoupení a folklórní festival „Jižní Město zpívá, hraje, tancuje“.

Zájem žáků o studium stále roste. V současné době máme 1500 studentů a 78 pedagogů.